Planlagt aktivitet i Region Nordjylland bliver påvirket i den kommende tid

Ulla Astman
Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman (S). Fotograf Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland er nu nødt til at påbegynde aflysninger af planlagte operationer. Det sker på grund af et stort pres på hospitalsvæsenet både regionalt og nationalt.

COVID-patienter og stor aktivitet presser  
Region Nordjylland aflyser omkring 100 planlagte operationer i den kommende tid. Det gælder især planlagte kirurgiske indgreb og operationer inden for blandt andet øre-næse-hals-området og brystplastikkirurgi på Aalborg Universitetshospital.


Det sker, fordi sundhedsvæsenet generelt set oplever et stort pres lige nu. Det er både regionalt og nationalt. Af samme grund forbereder Aalborg Universitetshospital sig også på, at skulle tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland.

– Vi har et samlet sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal især i denne situation hjælpe hinanden. Det er baggrunden for, at vi åbner yderligere senge op, så vi kan tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland. Vi er lidt mindre hårdt ramt af smittetrykket i Nordjylland, og det giver os nogle muligheder for at hjælpe lige nu, hvor Region Midtjylland er under hårdt pres, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).  

– Vi er den sidste af de fem regioner, der nu bliver nødt til at erkende, at vi desværre også må aflyse patienters planlagte operationer, siger Ulla Astman.  

De berørte patienter vil få direkte besked. Samtidig understreger Ulla Astman, at uopsættelige og akutte operationer stadig vil blive foretaget – så medmindre man får direkte besked, så skal man stadig gøre brug af sundhedsvæsenet, som man plejer.

– Men jeg har fuld forståelse for den frustration, som det her medfører for den enkelte. Vi har desværre ikke andre muligheder i den situation, vi ser ind i. Smittetrykket er desværre stigende i hele landet, og vi kan heller ikke se os fri her i Nordjylland, siger Ulla Astman.

Der vil derfor også med stor sandsynlighed komme yderligere aflysninger i den kommende tid.

– Det er ikke urealistisk, at vores hospitaler i den nærmeste fremtid kommer i en situation, hvor det bliver nødvendigt at opskalere antallet af COVID-sengepladser ud over nuværende niveau. Skulle det blive nødvendigt, vil det i givet fald være nødvendigt at udskyde yderligere planlagt aktivitet, siger Ulla Astman.

Foruden at regionerne hjælper hinanden på tværs, så er der også aftaler på plads internt i regionen. Det vil sige, at Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland samarbejder om at udnytte regionens samlede sengekapacitet – dette også for at sikre færrest mulige aflysninger.