Regnskabsresultat for 2018 ruster Jammerbugt kommune til fremtiden

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2018 viste et godt resultat med et driftsoverskud på 59,9 mio. kr. Det skaber rum for investeringer og udvikling i kommunen.

Endnu engang kan Jammerbugt Kommune præsentere et fuldt tilfredsstillende regnskabsår.

Indtægterne for 2018 var budgetteret til 2.415,9 mio. kr., og regnskabet viser 2.390,9 mio. kr.

Heraf udgør skatteindtægterne knap 71%, nemlig 1.695,1 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 695,8 mio. kr. De samlede driftsudgifter i regnskabet er på 2.337,4 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end det budgetterede.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 59,9 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat, trods det er 7,3 mio. kr. mindre end forventet.

På den langfristede gæld har Jammerbugt Kommune afdraget 45,4 mio. kr., hvilket kun er en mindre afvigelse i forhold til det oprindelige budgetterede.

Kommunens samlede kassebeholdning er ved udgangen af 2018 mindsket med 14,6 mio. kr.

Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet i 2018 viser en stigning hen over året. Den 31. december 2017 var den gennemsnitlige likviditet på knap 219 mio. kr., mens den ved udgangen af 2018 var på knap 252 mio. kr., det er en meget tilfredsstillende udvikling.

”Vi ser fortsat en tilfredsstillende udvikling i Jammerbugt Kommune. Både overskuddet og det mindre træk på kassebeholdningen er i tråd med resultaterne de forrige år. I Kommunalbestyrelsen har vi stort fokus på økonomien og aktivitetsstyringen, så vi kan skabe rum for investeringer og udvikling”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Årsberetningen og regnskabet for 2018 er sendt til revisionen. På Kommunalbestyrelsesmødet i august 2019 bliver regnskabet og den tilhørende revisionsberetning fremlagt til endelig godkendelse.

Læs årsberetning og regnskab for 2018 her.