Region Nordjylland vil finansiere helikopterplatform med fondsmidler

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Grundet usikkerhed om den aktuelle robusthed for de økonomiske reserver skal helikopterplatformen på Nyt Aalborg Universitetshospital ikke finansieres af Kvalitetsfondsmidlerne. Men da helikopterplatformen er højt prioriteret i projektet, søges den i stedet finansieret med fondsdonationer. Samme model er set ved andre hospitalsbyggerier.

Ændringskatalog kommer nu i spil

Regionsrådet har i deres behandling 17. december af kvartalsrapporten for Nyt Aalborg Universitetshospital besluttet at indløse byggeprojektets såkaldte ”change request” elementer. Det er de elementer, der ved byggeriets start er udpeget som elementer, der kan fjernes, hvis der er behov for at styrke projektets økonomiske reserver.

Indløsningen af de resterende ”change request” elementer betyder konkret, at budgettet til udendørsarealerne reduceres, samt at helikopterplatformen ikke skal finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, men at den i stedet søges finansieret med fondsdonationer. Herved opnår man at styrke projektets økonomiske ressourcer med et beløb på cirka 60 mio. kr.

– Vi ville helst undgå at dreje på dette håndtag, men på den anden siden skal vi nå at vise rettidig omhu for at komme sikkert i mål. Det er imidlertid afgørende for Regionsrådet, at det nye universitetshospital får en helikopterplatform, og derfor vil der skulle findes en anden finansiering af denne. Det kan være med eksterne midler, ligesom andre hospitaler i Danmark er lykkes med, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Fondsdoneret helikopterplatform er set før

Finansiering af helikopterplatform via fondsdonation er således set før i andre store hospitalsbyggerier i Danmark – for eksempel på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital samt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Region Nordjylland forventer, at der vil skulle søges fondsdonationer i størrelsesordenen 30-35 mio.kr. til at etablere en helikopterplatform på taget af den høje, sydlige sengebygning, hvor både de mindre lægehelikoptere og Forsvarets store redningshelikoptere kan lande.

– Den teknologiske udvikling i samfundet har gennemgået en enorm udvikling siden kvalitetsfondsmidlerne blev bevilget for ti år siden. Derfor er det nødvendigt for os at kunne supplere bevillingerne med fondsdonationer. Det er vigtigt, at de nyeste teknologiske løsninger i disse sygehusflagskibe kan finansieres, og vi er sikret optimalt opdaterede fysiske rammer som grundlag for effektiv drift i fremtiden, siger Ulla Astman.

I kvartalsrapporten er der fortsat en forventning om, at der kan bygges et funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte økonomiske ramme. Men reservernes aktuelle robusthed er behæftet med væsentlig usikkerhed, som følge af en række projektmæssige udfordringer og usikkerheder i vurderingen af de afledte økonomiske konsekvenser. Derfor har Regionsrådet vurderet det nødvendigt at inddrage elementerne i projektets ”change request” katalog for at styrke projektets likvide reserver.