Klippekort til ældre borgere er en prioritet

Foto: Jammerbugtposten.dk Arkivbillede

I budgettet for 2020 har Jammerbugt Kommune valgt at prioritere klippekortsordningen til de ældre borgere. Den ekstra tid til hjemmehjælp er til glæde for mange ældre borgere.

Siden 2017 har Jammerbugt Kommune haft en klippekortsordning, der giver de ældre borgere i kommunen mulighed for at få ekstra tid til hjemmehjælp hver uge. Borgerne visiteres til klippekortet igennem kommunens myndighedsafdeling, og hvis de er berettiget til hjælpen, kan de frit vælge, hvad den ekstra tid skal gå til. Det kan være til en grundig rengøring, en indkøbstur, gåtur i skoven eller en snak med kommunens social- og sundhedsmedarbejdere.

Tidligere var klippekortsordningen finansieret fra en pulje fra regeringen. Fra 2019 overgik ordningen til det kommunale bloktilskud, og det betyder at midlerne, der tidligere gik til ordningen med klippekortet, kan benyttes til andre formål end klippekortet.

-- annonce ---

Det har betydet, at flere kommuner har valgt at afskaffe klippekortsordningen og prioritere ressourcerne til andre dele af velfærdsområderne.

25 minutters ekstra hjælp om ugen

I budget 2020 har Jammerbugt Kommune valgt fortsat at prioritere klippekortsordningen, og det betyder 25 minutters ekstra hjælp om ugen til de ældre. De 25 minutter er både til ældre borgere, som bor i eget hjem og til borgere på plejecentrene. Borgerne bestemmer selv, om de vil bruge de 25 minutter hver uge, eller spare dem op, så de f.eks. bruger 50 minutter hver anden uge.

”Klippekortsordningen giver stor frihed og glæde hos mange af de ældre og svageste borgere i kommunen. Den giver mulighed for, at borgeren kan få ekstra hjælp og socialt samvær i hverdagen. Ordningen er helt i tråd med vores nyligt reviderede værdighedspolitik, som understreger vigtigheden af at forebygge ensomhed hos de ældre borgere. Derfor har vi prioriteret ordningen højt i forbindelse med budgettet for 2020”, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, Ib Nellemann.

Udarbejdelsen af budgettet for 2020 var vanskelig for Jammerbugt Kommune, da budgetlovens udgiftsloft har medført besparelser på flere områder. At klippekortsordningen blev bevaret for næste år understreger, at Jammerbugt Kommune prioriterer ældreområdet selv i økonomisk trange tider.