Rasmus Prehn skal tale bæredygtig omstilling af fødevareproduktion med internationale politikere

Rasmus Prehn
Rasmus Prehn (S)

Landbrug- og fødevareministeren møder internationale politikere under debat til Political Festival of Europe i Mariager.

Som en del af Festivalens tema om klima møder Rasmus Prehn (S) Thor Gunnar Kofoed (Viceformand, Landbrug & Fødevarer), Søren Rasmussen (Direktør, Frandsbjerg Energy) og Francisco Guerreiro (MEP, Greens) i en debat om fremtidens fødevareproduktion.

-- annonce ---

30% af menneskets udledning af drivhusgasser kommer fra fødevareproduktion, og derfor er det et uundgåeligt emne, når vi diskuterer fremtidens klimaløsninger. Der er bred opbakning i Europa til klimamålsætningerne, men det store spørgsmål er, hvad løsningerne i fødevareproduktionen bliver på vejen mod indfrielsen af målene. I Danmark er vi godt på vej mod mere bæredygtig fødevareproduktion med indgåelsen af den brede politiske aftale om grøn omstilling af landbruget. Jeg glæder mig til at drøfte bæredygtighed i debatten om fremtidens fødevareproduktion,” lyder det fra Rasmus Prehn.

Debatten finder sted fredag d. 26. august kl. 11.30-12.30 i Mariager.

Klima er et gennemgående tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for Festivalens indhold i år. Foruden klima er temaerne business, demokrati, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi.

”Der er ikke nogen tvivl om, at klima skal fylde meget i de fælleseuropæiske drøftelser. Det er den absolut største udfordring menneskeheden nogensinde har stået overfor, og derfor vil klimapolitik også fylde meget i Mariager. Vores håb er, at vi, gennem debatten og dialogen, kan komme tættere på løsninger på klimakrisen,” udtaler Stine Bosse, Formand for Political Festival of Europe.