Søvnmangel, ensomhed og et stigende indtag af alkohol: Sådan har de nordjyske børn det

Print Friendly, PDF & Email


Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner præsenterer nu resultaterne af en ny børnesundhedsprofil. Det er en undersøgelse af folkeskolebørns sundhed og trivsel på tværs af 7100 børn og unge i 5. og 8. klasse. Resultaterne bliver brugt til at lave forebyggende indsatser, der sikrer de bedst mulige betingelser for et godt børneliv i hele Nordjylland.

Hvordan har vores børn og unge det?


Ligesom mange forældre gerne vil have fingeren på pulsen med deres børns ve og vel op gennem folkeskolen, så ønsker de nordjyske kommuner og Region Nordjylland det samme for en større gruppe af børn.

Resultaterne af en ny børnesundhedsprofil viser, at nordjyske børn og unge generelt trives godt og i dag er mere fysisk aktive sammenlignet med for fire år siden. Men over de seneste fire år er der også sket en stigning i antallet af børn og unge, der sover mindre, er ensomme og drikker alkohol.

Hvert fjerde år spørger regionen og de nordjyske kommuner børn og unge i 5. og 8. klasse i hele Nordjylland, hvordan de oplever deres egen trivsel og sundhed. I den nye undersøgelse fra 2021 har over 7100 børn og unge bidraget med svar. Nogle af de centrale resultater er som følger:

·         Hver tredje pige føler sig ensom.

·         Hver tredje ung i 8. klasse føler sig for det meste eller altid presset af test, eksaminer og karakterer.

·         Hvert tredje barn og ung sover mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Desuden bruger en stor del skærm flere gange om ugen inden sengetid.

·         Langt over halvdelen af de unge i 8. klasse har prøvet at drikke alkohol. Desuden har hver femte ung prøvet at drikke fem eller flere genstande ved samme lejlighed. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.

Handling på vej

Næste skridt er, at regionen og kommunerne skal bruge resultaterne til at lave forebyggende indsatser, der kan være med til at forbedre børne- og ungdomslivet i hele Nordjylland. Og elevernes svar giver en god indikation af, hvor der skal sættes ind både regionalt og kommunalt.

– Vi kan se, at der særligt er behov for at styrke fokus på den mentale sundhed og trivsel – derfor skal vi tage tegn på ensomhed og stress alvorligt. Derudover skal vi også have fokus på søvnmangel og alkoholindtag, der begge kan påvirke psyken og sundheden, siger Mads Duedahl, regionsrådsformand (V) og formand for Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Nordjylland.

I Sundhedssamarbejdsudvalget er de nordjyske kommuner også repræsenteret, blandt andet med Mogens Jespersen (V) som næstformand for udvalget og borgmester i Mariagerfjord Kommune. Han er enig i, at resultaterne giver grund til at handle.

– Langt over 80 procent af børnene i både 5. og 8. klasse svarer i undersøgelsen, at de generelt føler sig sunde og raske og har det godt i fritiden. Men det må ikke blive en sovepude. Vi skal blive ved med at understøtte den gode udvikling, og det kræver, at vi sætter ind på de punkter, der risikerer at påvirke de nordjyske børn og unges sundhed og trivsel i en uhensigtsmæssig retning, siger Mogens Jespersen.