Kommunal tandpleje samlet i et professionelt sundhedsfagligt miljø

Ulla Flintholm
Ulla Flintholm (V) medlem af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune


AF Ulla Flintholm, V Næstformand i Børne- og Familieudvalget JAmmerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune er en Landdistriktskommune med en decentral struktur.
I Venstre er vores udgangspunkt, at vi skal sikre udvikling i HELE kommunen.
Det mener vi, at vi gør bedst ved at understøtte de enkelte byers og de enkelte landdistrikters forskellige styrkepositioner. Det har vi en klar strategi for i Venstre, og det fremgår også af vores valgprogram.

Vi har bl.a. bakket op om Fjerritslev Gymnasium og Fjerritslev som uddannelsesby ved at understøtte opførelsen af 76 ungdomsboliger på Fjerritslev College, og vi bakker bl.a. op om Brovst som Sundhedsby
ved at understøtte tilbud og aktiviteter i og omkring Brovst Sundhedshus.

-- annonce ---

I øvrigt arbejder vi meget på de overordnede linjer for at få et Nærhospital tilknyttet Sundhedshuset.

Vi har i forvejen mange forskellige fagprofessionelle tilknyttet det sundhedsfaglige miljø, der er omkring Brovst Sundhedshus. Der er Speciallæger, Kirurger, Tandlæger, Fysioterapeuter, Sygeplejersker, Paramedicinere m.fl. Det er et fantastisk udgangspunkt for den kommunale Tandpleje for at kunne blive en del af et professionelt sundhedsfagligt miljø – noget der tidligere har været efterlyst af medarbejderne i processen omkring en ny struktur for tandplejen.

Og der HAR været en lang proces, og når der har det, så skyldes det jo, at vi er flere politikere, der ønsker den decentrale struktur bevaret så lang tid som muligt.

Det gør vi, når det handler om børnepasning, om skoler, om borgerservice på de 4 Rådhuse osv.

Vi har også haft ønsket for den kommunale Tandpleje, men vi har lyttet til medarbejderen og erkendt, at vi ikke kan opretholde den faglighed og den service, vi ønsker ved en fortsat decentral struktur. Og det lyttede vi til og traf beslutning om allerede sidste år i forbindelse med budgettet, hvor vi skrev ind i aftalen, at Tandplejen skulle samles i en fælles klinik af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og deres mulighed for faglig sparring, men også af hensyn til rekruttering og bemanding og dermed også bedre udnyttelse af
åbningstimerne.

Nu er vi så kommet til Next Level for Tandplejen, der har været udarbejdet forskellige scenarier, og vi endte med at skulle vælge imellem to på det seneste møde i Børne- og Familieudvalget.

Bag den beslutning, vi traf, stod Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige – det sidste valgte Johnny Solberg at udelade i sit læserbrev. Kan det være fordi, Konservative faktisk ikke har læst referatet?

Eller arbejder de i kulissen på, at få John Bjerg til at skifte til en holdning, der passer til de Konservatives?

Kan det være, at Konservative faktisk ikke selv lytter? Konservative undrer sig – det gør jeg også!

For vi lytter, vi har lyttet, og vi HAR truffet en beslutning sidste år om en fælles klinik. Beslutningen om en strukturændring er begrundet i faglighed, beslutningen om placering er politisk – og det er den, fordi vi har et ansvar for at sikre udvikling i HELE kommunen, og vi har et ansvar over for ALLE borgere.

En placering i Brovst styrker det sundhedsfaglige miljø og er samtidigt den placering, der mest sikrer lige vilkår for forældre i forhold til køreafstand, når deres børn skal til tandlæge.

3 KOMMENTARER

 1. Jamen tillykke med det, hvis man ingen tandlæger kan få rekrutteret…. Dejligt med kolleger, der ikke er der. Det bliver da et fantastisk fagligt fællesskab.
  Jeg var ansat som overtandlæge i 2,5 år inden jeg kastede håndklædet i ringen. Du var formand for børne-familie udvalget. Og der var intet hul igennem mht til vores kommunikation.
  Vi skal år tilbage i tiden da tandplejen for første gang kunne spå om massive rekrutteringsproblemer, en kort tidshorisont til et stort generationsskifte og et reelt behov for at planlægge lidt langsigtet,
  Jeg prøvede igen og igen at få taletid, at blive hørt, at sikre dit udvalg fik besked om den katastrofale situation. Men ikke på vilkår om tandplejens personale kunne eller skulle få lejlighed til at rykke ved din politiske kongstanke om decentralisering. Helst til Fjerritslev.
  Jeg anerkender selvfølgelig, at man som lokalpolitiker kæmper for, at ens vælgere får de bedste forhold. Og en velfungerende fagligt stærk tandpleje i nærområdet kan vi ikke blive uenige om, ville være godt for borgerne.
  Problemet er, at virkeligheden har overhalet drømmen. Så hvis man forfølger drømmen, bliver virkeligheden nemt, at der ingen tandlæger er til at opfylde drømmen.
  Så jeg gav op, da ventetiden på en tandundersøgelse var langt langt udover det fagligt forsvarlige, da vi var så få tandlæger, at det bare ikke kunne hænge sammen, og da fremtiden så endnu sortere ud. Det ville jeg simpelthen ikke stå som ansvarlig faglig leder for. Og så oplevede jeg til og med, at de ansvarlige politikere og i særdeleshed dig Ulla bare ikke ville høre på det, jeg sagde som fagperson.
  Det har glædet mig meget, at man nu har erkendt at en stor samlet klinik er nødvendig. TAK… Så kom vi så så langt.
  Men så er det da næsten endnu mere fortvivlende, at man nu måske skyder sig selv i begge fødder, og synes den skal være i Brovst, hvor transport og pendling er så meget mere udfordrende, at man REELT risikerer at jage evt intesserede tandlæger væk.
  Jammerbugten er dejlig. Jeg pendlede i 34 år. Og Jammerbugt kommune har for altid en bid af mit hjerte. Jeg var nok en sjælden dedikeret fugl .
  Men der er reelt tandlægemangel i hele landet, købers marked, og en mindre landkommune som Jammerbugt er bare nødt til at se fremad og gøre ALT , hvad man kan, for at gøre det så attraktivt som overhovedet muligt, for at de nye unge kommende tandlæger vælger netop Jammerbugtens tandpleje som deres arbejdsplads. Vi taler om en opgave som kommunen SKAL løse.
  En mindre kommunes tandpleje har mange attraktive fordele for de unge som flere spændende opgaver, mere indflydelse. Men det betyder altså også enormt meget, at man ikke skal bruge for lang tid på landevejen hver dag,
  Så kære lokalpolitikere. Vælg nu rigtigt. Placer den fantastiske nye tandpleje geografisk der, hvor man mest optimalt kan rekruttere tandlæger…..for nemt bliver det ikke.

 2. Jeg er også helt enig med Helle Bidstrup. Er dog bange for at Ulla Flintholm ikke er lydhør. Det er så desværre børnene i Jammerbugt kommune det går ud over. Sørgeligt.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn