Politisk fokuspunkt 2021 | Sti 100 og Sikring af Sømærket i Blokhus

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Sti 100

I den fysiske-, strategiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken foreslås etablering af en sti som forbinder Blokhus og Løkken. Der er i budget 2021 og de næste to år afsat 0,5 mio. kr. hertil. Planen er politisk vedtaget i Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Kommunerne vil gerne samarbejde om i endnu højere grad at skabe en samlet destination.

Forud for udviklingsplanen har Jammerbugt og Hjørring Kommune gennemført projektet ”Destinationsudvikling Blokhus-Løkken”, hvori der på gentagne advisoryboardmøder og ved stormøde blev udtrykt et højt ønske om at få en stærk rekreativ forbindelse imellem de to byer. Forbindelsen er efterspurgt af aktører, sommerhus-grundejerforeninger og lokale fastboende.

Et samlet rekreativt stiforløb mellem de to særlige feriesteder, vil gøre det attraktivt at bevæge sig til cykel eller til fods ind til byerne, og her gøre brug af byernes tilbud (bespisning, shopping, is, mv.). Det vil aflaste parkeringspladserne i byerne, hvor der er trængsel i højsæsonen. Største del af stien kommer til at ligge i Jammerbugt Kommune.

Sikring af Sømærket i Blokhus

Der afsættes 0,2 mio. kr. til sikring af Sømærket.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune