Ny kampagne skal hjælpe flere med at få erstatning for uforsikrede skader

Maria Clausen, underdirektør i Forsikring & Pension og leder af DFIM og Autotaks
Print Friendly, PDF & Email

Det skete bare ikke! Det er navnet på en landsdækkende kampagne, der i disse dage rammer de sociale medier. Målet er at gøre befolkningen opmærksom på forsikringsbranchens fire garantifonde, der behandler sager om skader påført af uforsikrede eller ukendte motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere. Med garantifondene skaber forsikringsbranchen større tryghed for borgerne ved at sikre den skadelidte en økonomisk erstatning.

De fire garantifonde er borgernes sikkerhedsnet, der sørger for, at den tilskadekomne får den erstatning, vedkommende er berettiget til, uanset om der er en forsikring eller ej. Den person, der er ansvarlig for skaden, bliver efterfølgende opkrævet det udbetalte beløb – et beløb, der kan løbe op i millioner af kroner.


På grund af udsigten til at skulle betale store erstatningssummer for skader, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på alle motorkøretøjer som biler, motorcykler og knallerter samt speedbåde, vandscootere, hunde og heste.
 
Bliver man ramt og skadet af fx en bil, motorcykel, knallert, hund, hest eller speedbåd, som efterfølgende flygter fra stedet uden enten ikke blive fundet eller uden at være ansvarsforsikret, så kan der være hjælp at hente hos de fire garantifonde.

– Det er bare så vigtigt, at enten den tilskadekomne eller de pårørende får anmeldt skaden til os, siger underdirektør Maria Clausen, der er leder af de fire garantifonde i brancheorganisationen Forsikring & Pension, og hun henviser til garantifondenes kampagneside Detsketebareikke.dk, hvorfra man kan anmelde skaden.

Alt for få kender garantifondene
– Der kører for tiden 12.000 registrerede motorkøretøjer rundt i Danmark, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring. Det er ganske enkelt 12.000 for mange. Og det er ikke i orden. Køretøjerne skal enten afmeldes eller forsik-res, siger Maria Clausen.

– Vi har desværre ikke tilsvarende tal for, hvor mange hunde og heste, der er uforsikrede, men vi behandler løbende erstatningssager i begge kategorier. Den sidste kategori for speedbåde og vandscootere blev etableret efter ulykken i maj 2017 i Københavns Havn, hvor to kvinder blev dræbt af en mand på vandscooter. 
 
– Langt hovedparten af befolkningen ved, at det kræver en lovpligtig ansvarsforsikring at eje en hund, hest, et motorkøretøj, en speedbåd og vandscooter. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion gennemførte for os i 2019. Undersøgelsen viste også, at næsten 60 procent af de adspurgte ikke ved, at vores fire garantifonde eksisterer, og hvad deres formål er. 
 
– Vi håber derfor med kampagnen at få skabt så meget opmærksomhed på vores garantifonde, at vi bliver mere kendt i befolkningen og vil modtage flere skadesanmeldelser – hellere for mange end for få, da vi er sat i verden for at hjælpe de tilskadekomne i en svær situation. Det er deres interesser, vi varetager, siger Maria Clausen.

Fakta om de fire garantifonde

– DFIM (etableret 1927) er den største af de fire fonde. Den behandler skader forvoldt af motorkøretøjer, heriblandt bilister og knallertkørere, der flygter fra stedet. De seneste tre år fra 2017-2019 er antallet af sager med flugtbilister steget med 23 procent til i alt 264 sager inkl. knallerter.

Det koster hvert år mere end 70 millioner kroner at håndtere skader begået af de uforsikrede eller ukendte køretøjer. Siden 1. januar 2019 har DFIM ved lov administreret en ordning, der inddriver dagsgebyrer hos dem, der har et registreret men uforsikret motorkøretøj. Dagsgebyrerne er med til at finansiere erstatningsudbetalingerne.

– FAH (etableret 1939) behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte hunde.

– FUH (etableret 2008) behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte heste, når de er løsgående eller brudt ud af en indhegning.

– FSV (etableret 2018) behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer.