Politisk fokuspunkt 2021 | Fortsættelse af udviklingen i de mindre lokalsamfund og infrastruktur Aabybro

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Fortsættelse af udviklingen i de mindre lokalsamfund

Der arbejdes videre med mulighederne for at sikre udvikling mellem Aabybro og Ryå/Birkelse. Derfor igangsættes en proces med jordbundsprøver, som finansieres af byggemodningskontoen. Samtidigt igangsættes arbejdet med at etablere to byggegrunde i Birkelse by på et kommunalt ejet areal på cirka 2500 kvm. 

Infrastruktur Aabybro

Med den fortsatte udvikling af bymidten, nye boligområder, handels- og erhvervsområder m.v. er der behov for forsat fokus og investering i infrastrukturen i Aabybro. I 2021 gennemføres der en analyse af behov og udarbejdes en plan for kommende investeringer i infrastrukturen i og omkring byen.

Planen skal indeholde et overblik over såvel større som mindre infrastruktur investeringer/behov, herunder bl.a. en østlig ringvej og trafiksikre skoleveje. Planen udarbejdes i 1. halvår af 2021, således der er ligger et grundlag til drøftelse og prioritering for kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetprocessen for budget 2022.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune