Plejehjem får mere fleksible regler for besøg

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Mange af landets godt 1.000 plejehjem er i øjeblikket underlagt besøgsrestriktioner eller forbud, som er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af den udbredte smitte med COVID-19. Fra i dag bliver reglerne for besøgsrestriktioner mere fleksible.

Ældre på plejehjem med besøgsrestriktioner har hidtil kunnet få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og yderligere to nære pårørende i besøgsrum – dog maks. to ad gangen – hvis det konkrete påbud har givet mulighed herfor. Fra i dag bliver der reglerne mere fleksible. 


Der bliver mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig. Der kan – som i dag – dog kun være to besøgende ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere hyggelige og hjemlige forhold. 

Den ældre behøver ikke at have egen indgang udefra for at kunne blive omfattet af de mere fleksible regler for besøg på plejehjem med påbud om besøgsrestriktioner. Som udgangspunkt kan besøg fra både den nærmeste pårørende og de to yderligere nære pårørende foregå i borgerens egen bolig, men det er afgørende, at plejehjemmene sikrer, at besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. 

– Hvis smitten kommer ind på plejehjem, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Cirka en tredjedel af alle COVID-19-dødsfald er indtruffet blandt plejehjemsbeboere. Derfor er vi nødt til at passe ekstra godt på vores særligt sårbare beboere samtidig med, at vi gerne vil give lidt flere muligheder for besøg henover jul og nytår, indtil alle beboere forhåbentligt meget snart er blevet vaccineret, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. 

Ændringen af bekendtgørelsen er trådt i kraft i dag, og alle kommuner er orienteret om de nye fleksible besøgsmuligheder på plejehjem i et brev.
Lokale regler må ikke være mere vidtgående  

Kommuner eller det enkelte plejehjem kan ikke fastsætte lokale regler, der skærper et påbud om restriktioner eller forbud udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Beboere på plejecentre må altid forlade deres hjem og besøge eksempelvis familie, uanset om plejehjemmet har besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.   

– Jeg hører eksempler på, at der rundt omkring er mere vidtgående lokale regler på plejehjem. Det er ikke i orden, og det har jeg i dag understreget over for kommunerne i et brev. Samtidig vil jeg rigtig gerne rose personalet, som knokler for at få det hele til at hænge sammen i de specielle måneder, ja snart et lille år, som epidemien har budt os. Heldigvis er vaccinen forhåbentligt snart på plads, så alle plejehjembeboere og personale kan få mulighed for at blive vaccineret, siger Magnus Heunicke.  

Beboere, som er kritiske syge eller døende, må altid gerne få besøg af flere pårørende i deres egen bolig. Og der er uanset besøgsrestriktioner eller besøgsforbud altid mulighed for, at den nærmeste pårørende kan komme på besøg hos den ældre i dennes egen bolig.