Plejecentrene Solgården i Fjerritslev, Solbakken i Brovst og Brovst Friplejehjem i Jammerbugt Kommune får faste læger

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Alles lægehus i Fjerritslev og Jammerbugt kommune har indgået samarbejde om en fast læge tilknyttet tre af kommunens plejecentre. Det drejer sig om Solgården i Fjerritslev, Solbakken i Brovst og Brovst Friplejehjem.

Beboere på plejecentre er ofte svage ældre med en eller flere samtidige kroniske og komplekse sygdomme og svære medicinske problemstillinger. Mange har også en demenssygdom. Det er derfor centralt, at disse beboere møder den samme læge.

”Med aftalen sikrer vi, at plejecenterbeboerne møder den samme læge. Lægen får sin faste gang på plejecentrene og kender beboerne og deres sygehistorie. Der er ingen tvivl om, at den nære kontakt mellem læge og plejehjemsbeboere kan være med til at skabe større tryghed og sikre beboerne endnu bedre behandling”, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Fast tilknyttede læger på plejecentre har vist sig at forebygge indlæggelser, genindlæggelser og øge sikkerheden ved medicinhåndtering. Samtidigt forbedres kommunikation og samarbejde mellem personale og læge. Erfaringen fra andre steder viser også, at der bliver mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen læge. Alt sammen noget, der er med til at skabe større kontinuitet for den enkelte beboer.

”Hos alles Lægehus er vi glade for at have indgået aftalen med Jammerbugt kommune og ser frem til at servicere de tre plejehjem. Via vores lokale tilstedeværelse i Fjerritslev kender vi allerede til plejehjemmene og nogle af beboerne. Vi sætter vores dygtige og meget erfarne læge Ludvig Dittmann som tovholder på opgaven, og er sikre på at samarbejdet vil give beboerne den tryghed, de efterspørger” – siger adm. Direktør Linda Matzen, alles Lægehus.

Aftalen afskærer ikke beboerne fra det frie lægevalg. Beboerne afgør selv, om de ønsker at gøre brug af aftalen med plejecentrets faste læge. Hvis ikke, har de fortsat mulighed for at vælge en anden praktiserende læge.

Aftalen betyder desuden, at den praktiserende læge, der er tilknyttet plejecentrene, får mulighed for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene. Et tiltag, der er med til at skabe tættere relation og større tillidsforhold mellem personale og læge til gavn for beboerne.

Ordningen vil blive implementeret på de tre plejecentre i løbet af efteråret. Jammerbugt Kommunen arbejder på, at ordningen kan brede sig til de øvrige plejecentre.