Overdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S

Affald Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Overdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S

Fremover skal Nordværk I/S stå for al affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune. Det sker som følge af national lovgivning og i samarbejde med de øvrige ejerkommuner bag affaldsselskabet.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet – sammen med de øvrige ejerkommuner – at overdrage leveringen af affaldsydelser i kommunen til Nordværk I/S. Det sker, fordi der nationalt er indgået en politisk aftale med et krav om, at kommunernes levering af affaldsydelser skal placeres i kommunalt ejede selskaber.

Det betyder, at det fra 1. januar 2024 er Nordværk I/S, der står for affaldsdriften i Jammerbugt Kommune. Dermed overtager selskabet driften omkring indsamling af mad- og restaffald, genbrugsordning, genbrugspladser og glaskuber. Jammerbugt Kommune vil fortsat have visse opgaver forbundet med affaldshåndteringen, f.eks. fastsættelse af affaldsgebyrer.

Det er vurderingen, at en samling af al affaldshåndtering i Nordværk I/S giver en større faglighed end det niveau, mindre kommuner kan præstere hver for sig.

”Det giver også nogle klare fordele i forhold til f.eks. effektivitet og stordrift, udbud og indkøb. At Jammerbugt Kommune har besluttet at vedkende os samarbejdet med Nordværk yderligere, og at al affaldshåndtering således overdrages til dem, vurderes at skabe det højeste faglige niveau og bedste og billigste drift til gavn for klimaet, miljøet og borgerne”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade om Kommunalbestyrelsens beslutning.

Om Nordværk-samarbejdet

Nordværk I/S er en fusion af det daværende RenoNord og AVV. Nordværk I/S er ejet af Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner. Selskabet har over 220 medarbejdere, der håndterer over 400.000 tons affald om året.

Kommunerne indgår i et samarbejde om Nordværk I/S, men har stadig mulighed for hver især at beslutte, hvilket serviceniveau de ønsker, og hvor mange ydelser den enkelte kommune overdrager til Nordværk I/S. 

Nordværk I/S har en vision om at være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og at driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling.

LÆS OGSÅ: En milepæl er nået i budgetlægningen for 2024 i Jammerbugt Kommune

1 KOMMENTAR

  1. Fint med affaldssortering , og at det bliver mere ensrettet i alle kommuner.
    Mit ønske er også at spandene bliver tilbageleveret pænt i de indretninger som beboerne har etableret, og ikke kun halvvejs. Tænker især ved sommerhuse som ikke er beboet hele tiden. Tak. 😊

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn