Otte ud af ti virksomheder beholder lærlinge efter endt uddannelse

Arkivfoto.

Virksomhederne kan selv være med til at uddanne den arbejdskraft, de får brug for. Otte ud af ti nyuddannede faglærte finder nemlig deres første job i samme virksomhed, som de stod i lære i, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Arbejdsmarked

83 procent af nyuddannede faglærte forbliver i den virksomhed, som de stod i lære i. Ser man seks måneder frem, er seks ud af ti stadig ansat i samme virksomhed, hvilket svarer til 65,6 procent. Det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

-- annonce ---

”Otte ud af ti nyuddannede faglærte finder deres første job i samme virksomhed, som de stod i lære. Efter seks måneder er mere end seks ud af ti stadig ansat. Det er positivt, at så mange virksomheder får glæde af de lærlinge, de selv uddanner,” siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Man er særligt god til at fastholde lærlinge inden for blandt andet offentlig administration, finansiering, forsikring og industrien, hvor mere end 70 procent af lærlingene forbliver ansat i virksomheden seks måneder efter endt uddannelse.

Færre lærlinge forbliver i for eksempel byggeriet. Kun 61,7 procent bliver ansat i virksomheden seks måneder efter endt læreperiode.

”Det er bemærkelsesværdige resultater, fordi industrien typisk tager færre lærlinge end virksomheder inden for, for eksempel byggeriet. Men som analysen viser, er de gode til at fastholde dem. Man kan sige, at byggeriet tager et relativt stort ansvar for at uddanne lærlinge, men er mindre gode til at beholde dem efter endt uddannelse,” siger Mie Dalskov Pihl.

Færrest lærlinge bliver i virksomheden i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri (48,0 procent) efterfulgt af erhvervsservice (53,5 procent) og kultur, fritid og anden service (52,9 procent).

Lærlinge er en nøgle til arbejdskraftmangel

Mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og frem til 2030 er der udsigt til en stor mangel på faglært arbejdskraft.

”Selvom køen af elever, der mangler en læreplads, er blevet mindre, er der stadig omkring 4.200, der på nuværende tidspunkt mangler en læreplads i en virksomhed. Det er en unik mulighed for virksomhederne til selv at afhjælpe den arbejdskraftmangel, de taler om. En oplagt vej til at skaffe den faglærte arbejdskraft er selv at uddanne flere lærlinge. Vi kan se, at det betaler sig,” siger Mie Dalskov Pihl.

”Vores analyse viser tydeligt, at hvis de store virksomheder tog flere lærlinge, så ville de i højere grad selv løse udfordringen med mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft. Med andre ord overser mange store virksomheder det potentiale, der ligger i at tage flere lærlinge,” siger Mie Dalskov Pihl.

Læs analyse her.

Analysens hovedkonklusioner

  • Otte ud af ti nyuddannede faglærte finder første job i den virksomhed, hvor de stod i lære. Seks måneder efter er seks ud af ti ansat dér, hvor de stod i lære.
  • Der er store forskelle mellem virksomhederne. Blandt andet er industrien en branche, hvor mange beholder lærlingen efter endt uddannelse, og det samme gælder de store virksomheder. Derimod viser tallene, at mindre virksomheder sjældnere beholder lærlingen efter endt uddannelse.
  • Resultaterne i denne analyse står i kontrast til, hvilke virksomheder der i høj grad uddanner lærlinge. Små virksomheder uddanner nemlig markant flere lærlinge end store virksomheder.
  • Analysen peger på, at virksomhederne selv kan være med til at uddanne den arbejdskraft, de får brug for.

Overblik: Andelen af ansatte lærlinge fordelt på brancher

Figuren viser, hvor stor en andel af beskæftigede lærlinge der fortsat er ansat i den virksomhed, de var i praktik i hhv. én og seks måneder efter endt uddannelse.

Én måned efterSeks måneder efter
Offentlig administration, undervisning og sundhed88,3 pct.73,8 pct.
Finansiering og forsikring87,5 pct.70,6 pct.
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed87,4 pct.71,4 pct.
Ejendomshandel og udlejning83,3 pct.58,3 pct.
Handel og transport mv.83,0 pct.67,4 pct.
Information og kommunikation82,1 pct.59,4 pct.
Bygge og anlæg81,7 pct.61,7 pct.
Kultur, fritid og anden service75,8 pct.52,9 pct.
Erhvervsservice75,0 pct.53,5 pct.
Landbrug, skovbrug og fiskeri65,0 pct.48,8 pct.
I alt83,0 pct.66,1 pct.
 Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata