Orientering om status på bosætningsindsatser i 2022 i Jammerbugt

June Haugaard Mejlholm
Bosætningskonsulent i Jammerbugt Kommune June Haugaard Mejlholm Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email


Orientering om status på bosætningsindsatser i 2022 i Jammerbugt

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 17. januar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om status på bosætningsindsatser i 2022


Sagsbeskrivelse
I 2022 blev det prioriteret, at der fremadrettet skulle arbejdes mere målrettet med målgruppen ”de unge fraflyttere”.

Flere undersøgelser peger på, at netop de unge fraflyttere er det største potentiale i forhold til bosætning for et område som Jammerbugten. Kommunen har allerede en større andel af tilbageflyttere end landsgennemsnittet, så målet er at fastholde og så vidt muligt øge andelen af tilbageflyttere, samt øge antallet af tilflyttere generelt, blandt andet qua den afledte effekt.

For at få de unge til at flytte hjem igen, er det vigtigt, at de har en god barndom og ungdom her i kommunen, men det er også vigtigt at bevare relationen til de dem i de år, hvor de typisk bosætter sig i en af de større byer, imens de er under uddannelse.

LÆS OGSÅ: LOF Jammerbugt byder til Turistengelsk

På den baggrund er der sat fokus på at bevare relationen til de unge fraflyttere og på i højere grad at inddrage de unge i bosætningsindsatsen. Dette har bl.a. resulteret i det nye initiativ ”Klub Jammerbugt”, som blev introduceret i juni 2022.

Klub Jammerbugt er en klub for de unge 18-35 årige fraflyttere. Som medlem af klubben bliver man inviteret til events, får informationer om større udviklingstiltag i Jammerbugt Kommune, job og karrieremuligheder, samt mulighed for at blive en del af et fællesskab, at skabe nye relationer og udvide sit netværk.

Med Klub Jammerbugt og de øvrige bosætningstiltag er der fokus på følgende 4 overordnede temaer, som bosætningskonsulenten vil orientere mere uddybende om på Økonomiudvalgets møde:

Relationer og inddragelse af de unge
Identitet og omdømme
Events og oplevelser
Karrieremuligheder

Opstarten af Klub Jammerbugt har fyldt rigtig meget i 2022 og er på et halvt år nået op på 200 medlemmer. Klubben skal videreudvikles og vokse i 2023 og årene fremover samtidig med, at der fortsat arbejdes med andre bosætningsinitiativer.

Bosætningskonsulenten vil deltage under punktet og orientere om status.

Retsgrundlag
Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn