Orientering om samarbejdsplatformen ‘Sammen om Sundhed’

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Orientering om samarbejdsplatformen ‘Sammen om Sundhed’

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: orientering om Sammen om Sundhed

Beslutningstema

Orientering om samarbejdsplatformen Sammen om Sundhed. Områdeleder Henriette Lerche og Jan Nybo (Region Nord) deltager i behandlingen af punktet kl. 16.00.

Sagsbeskrivelse

Den 1. juni 2022 åbnede Region Nordjylland en regionsklinik i Sundhedshuset i Pandrup. Forinden denne åbning var der blevet ansøgt om at etablere klinikken efter Sundhedslovens §233, hvilket giver mulighed for at arbejde med nye udviklingstiltag for samarbejde og organisering på tværs af sektorer i Jammerbugt Kommune.

Med baggrund i en vanskelig rekrutteringssituation i forhold til læger med speciale i almen medicin i blandt andet Jammerbugt Kommune har Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune derfor sammen skabt en ny platform for samdrift mellem almen praksis, kommune og hospital med det sigte at afprøve nye modeller for samarbejde og organisering. Samarbejdsplatformen har fået navnet “Sammen om Sundhed”.

Formålet med samarbejdet er, at patienterne i Jammerbugt skal opleve nære og sammenhængende forløb. Fællesskabet mellem Region Nordjylland og Jammerbugt kommune skal fungere som et væksthus for idéer og indsatser for at sikre lægedækningen og samtidig afprøve nye innovative måder at levere sundhedsydelser til borgerne i et forpligtigende samarbejde på tværs af sektorerne.

Den fælles vision mellem Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune er:

  • at skabe rammerne for at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen
  • at sikre, at borgeren får rette nære sundhedstilbud på rette tid og sted af de rette kompetencer.
  • at fremme lighed i sundhed

Jan Nybo, Chef for det Nære Sundhedsvæsen på Aalborg Universitetshospital og Henriette Lerche, områdeleder hjemme- og sygepleje i Jammerbugt Kommune, der begge er en del af såvel styregruppe som arbejdsgruppe for “Sammen om Sundhed”, deltager på dagens møde og vil fortælle om visioner, ideer samt igangsatte tiltag.

Tidsplan

BFU 27.03.23 (orientering)

SSU 28.03.23 (orientering)

Retsgrundlag

Sundhedslovens §233.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af anvendelse af teknologier på Sundheds- og Seniorområdet 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn