Ole Stavad genopstiller til regionsrådsvalget i 2021

Ole Stavad
Ole Stavad
Print Friendly, PDF & Email

Efter mange opfordringer og grundige overvejelser, har Ole Stavad givet tilsagn om at være til rådighed som kandidat til endnu en periode i Regionsrådet, når Socialdemokratiet i Brønderslev Kredsen afholder Kredsgeneralforsamling mandag den 21. september i Hjallerup. Brønderslev Kredsen dækker Jammerbugt- og Brønderslev kommuner.

”Det har faktisk været svære overvejelser, siger Ole Stavad: På den ene side har jeg alderen til godt at kunne stoppe, men omvendt er jeg så heldig, at jeg helbredsmæssigt er 20 år yngre end min alder – og fortsat har masser af energi og engagement. Jeg er ikke typen, som man finder på golfbanen. Derimod tror jeg fortsat, at jeg med erfaring, flid og lydhørhed kan bidrage til at udvikle Nordjylland, sikre rent grundvand, være i front på klimaindsatsen og til at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.”


I øjeblikket er Ole Stavad formand for Region Nordjyllands Udvalg for Regional Udvikling. Derudover har Regionsrådet udpeget Stavad til en række forskellige opgaver. Han er f.eks. næstformand i NordDanmarks EU-Kontor, medlem af bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium og næstformand i Danske Regioners landsdækkende Udvalg for Regional Udvikling og EU.

Ole Stavad har meddelt Brønderslev Kredsen, at han er til rådighed for den nederste plads på den socialdemokratiske liste til regionsrådsvalget, som Kredsen skal besætte på den samlede opstillingsliste for Socialdemokratiet i hele Region Nordjylland.

”Hvis nordjyske vælgere mener, at jeg skal fortsætte arbejdet i Regionsrådet, må de finde mig nederst på listen”, siger Ole Stavad, som giver udtryk for, at han på ingen måde vil stå i vejen for yngre kræfter.