Politisk fokuspunkt 2021 | Sansemotorisk Multihal i Biersted og lysanlæg hos Trekroner IF

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Sansemotorisk Multihal i Biersted

En tilbygning til Bierstedhallen, der skal bruges til børn og unge med særlige behov og lokale borgere til både nye og eksisterende idrætsaktiviteter, herunder også kulturelle aktiviteter. I 2022 afsætte der 2,5 mio. kr.

Trekroner IF – lysanlæg
For et par år siden fik Trekroner IF udskiftet halvdelen af deres lysmaster. Nu er de ældste master så udtjente, at der afsættes 200.000 kr. til udskiftning af disse, så det samlede lysanlæg bliver fuldt funktionsdygtigt.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune