Politisk fokuspunkt 2021 | Klubhuse og renovering af omklædningsrum samt tilhørende toiletter i DGI-huset i Aabybro

ARKIVBILLEDE DGI Huset Aabybro Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Klubhus i Skovsgaard

Jammerbugt Kommune anerkender Skovsgaard Boldklubs behov for bedre faciliteter, såvel i form af klublokaler som baderum. I den forbindelse vil Jammerbugt Kommune støtte det fremsendte budgetønske med 2 mio. kr. som afsættes i budget 2022.

Nyt klubhus til Aabybro Idrætsforening

Det nuværende klubhus er gammelt og utidssvarende, hvorfor der skal bygges nyt.

En lokal arbejdsgruppe arbejder lige nu på et oplæg til et nyt klubhus – oplægget skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020. Herefter skal processen for opførelsen af det nye klubhus konkretiseres, så arbejdet kan påbegyndes.

Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. til projektet. Forligsparterne er enige om, at man er positivt indstillet over for muligheden for at tilføre yderligere økonomi, når det konkrete projekt er præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

Renovering af omklædningsrum samt tilhørende toiletter i DGI-huset i Aabybro

Kommunalbestyrelsen er enige om at renoveringen ønskes igangsat i 2021.

Projektet er beskrevet i eksterne ønsker til en pris på 1,2 mio. kr. Beløbet finansieres ud af den afsatte Hal-anlægspulje på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udvalgets område.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune