Økonomiudvalget har godkendt budgetopfølgning for 2022 i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget har godkendt budgetopfølgning for 2022 i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune økonomiudvalg har godkendt den tredje budgetopfølgning for 2022, og den skal nu godkendes i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen viser, at der i det faktiske forbrug for 2022 er uforudsete udgifter, det ikke har været muligt at tage højde for i det oprindelige budget. Fra 2023 fører Jammerbugt Kommune budgettjek.

Jammerbugt Kommune har med den tredje budgetopfølgning for 2022 gennemgået budgettet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første 10 måneder af året. Budgetopfølgningen viser et større forbrug end det, der oprindeligt blev budgetteret med. Økonomiudvalget har besluttet at godkende budgetopfølgningen, og den skal nu videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

”Budgetforudsætningerne for 2022 har ikke holdt stik, bl.a. grundet lovgivning fra Folketinget, og fordi vi har været presset i forhold til at finde personale på ældreområdet, ligesom man har været i mange andre kommuner. Det har givet større udgifter til vikarer m.m. Så der har været nogle uforudsete og udefrakommende årsager, der har påvirket budgettet i 2022. For at sikre at budgetforudsætninger for 2023 bliver bedre, og budgettet således i højere grad kan overholdes, foretager vi budgettjek i januar måned. På den måde vil der for 2023 blive meget bedre sammenhæng mellem budgetter og regnskab for Jammerbugt Kommune – præcist som der er tradition for”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Som følge af udfordringen med at rekruttere personale på ældreområdet har der været udgifter til over- og merarbejde og vikarer, men Jammerbugt Kommune ligger dog stadig under regionsgennemsnittet.

”Det er klart, at rekrutteringsudfordringerne presser seniorområdet økonomisk, ligesom den demografiske udvikling på seniorområdet og stigningen i visiterede hjemme- og sygeplejetimer gør. Stadigvæk ligger Jammerbugt Kommunes udgifter på seniorområdet dog væsentligt under regionsgennemsnittet. Nu er det vigtigt, at vi får tilført det nødvendige budget til seniorområdet, så det bedre matcher befolkningen i kommunen og de udfordringer, der desværre er på området”, udtaler formand for Social- og sundhedsudvalget, Ib Nellemann.

Det stod allerede i foråret 2022 klart, at der ville være tale om budgetoverskridelser på seniorområdet, bl.a. som følge af en fejlagtig demografiprognose, som betød, at området blev tilført for få ressourcer i budget 2022. Dette er der rettet op på med budgettet for 2023.

På beskæftigelsesområdet har der bl.a. været uforudsete merudgifter til sygedagpenge, da arbejdsgiverne har fået mulighed for at modtage sygedagpenge fra første corona-sygedag, og der har også været uforudsete merudgifter til ukrainske borgere.

”Jammerbugt Kommune er på sygedagpengeområdet i samme situation som alle andre kommuner i Danmark. Det samlede budget til overførselsudgifter i Jammerbugt kommune ligger dog langt under gennemsnittet. Men vi står desværre med nogle udefrakommende årsager, der øger udgifterne. Det gør, at vi ikke kan stå med det mindreforbrug, som vi ellers havde kunnet”, siger formand for Beskæftigelsesudvalget, Diane Aarestrup.

På trods af at der leveres gode resultater på beskæftigelsesområdet, er det et svært styrbart område, og der vil i 2023 fortsat være behov for en stram og tæt økonomistyring.

Øget administrativt og politisk fokus skal sikre budgetoverholdelse

Jammerbugt Kommune har for budget 2023 et øget administrativt og politik fokus på særligt det specialiserede børneområde og social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i forhold til overholdelse af budgetterne.

Der vil i starten af 2023 derfor blive lavet et budgettjek af områderne. Budgettjekket skal Børne- og familieudvalget, Social- og sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget forholde sig til, og forvaltningerne skal udarbejde forslag til besparelser, hvis der konstateres et merforbrug i 2023. De øvrige politiske udvalg vil også blive præsenteret for en status på budgettjekket, og der vil være en forventning om, at de også skal bidrage med forslag til besparelser inden for deres områder.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn