Øget aktivitet på hospitaler sætter Region Nordjyllands klimamål under pres

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Trods en markant reduktion i CO2-udledning fra transport og energiforbrug så gav øget aktivitet på de nordjyske hospitaler et øget indkøb på 6 % i 2018 sammenlignet med 2017. Det betyder, at den samlede CO2-udledning steg med 3 %, konkluderer Region Nordjylland i sit årlige klimaregnskab.

Mindre udledning fra transport og energi

Flere af Region Nordjyllands initiativer til at begrænse CO2-udledningen har virket efter hensigten og haft en positiv effekt på Regionens klimaaftryk. Eksempelvis er CO2-udledning fra transport faldet med 15 % fra 2017 til 2018, og udledning fra energiforbrug er faldet med 7 %. Begge dele er områder, hvor der gennem mange år er arbejdet målrettet med at nedbringe CO2-udledning, så det er positivt, at det stadig lader sig gøre at opnå så markante reduktioner fra år til år.

– Når vi taler CO2-udledning tænker de fleste netop på vores energiforbrug fra eksempelvis bygninger og IT-udstyr eller på den udledning som vores brug af køretøjer og andre transportmidler giver. Det er områder, som er ret konkrete, og som virksomheder og organisationer kan arbejde meget direkte med. Men det er også områder, som kun står for cirka 10 % af Regionens samlede udledning, siger regional udviklingsdirektør Henning Christensen.

Størstedelen af Regionens CO2-udledning stammer nemlig fra indkøb af varer, der skaber en stor indirekte udledning i kraft af bl.a. den produktion og transport, som er forbundet med varekøbet.

Indkøb er den store udfordring

Fra 2017 til 2018 er aktivitetsniveauet med behandling af patienter på de nordjyske hospitaler øget, hvilket igen har givet et øget indkøb på 6 %. Når der samlet set er flere sengedage og ambulante besøg, giver det et større forbrug af bl.a. medicin og forplejning. Aktiviteter der er koblet til indkøb og dermed bidrager til en øget CO2- udledning. Set i det lys er det positivt, at CO2-udledningen ikke stiger tilsvarende, men kun stiger med 3 % fra 2017 til 2018.

– Den relativt store betydning, som vores indkøb har for vores klimaaftryk, er noget, som Regionsrådet tager meget seriøst, og som vi fremadrettet vil sætte endnu mere fokus på. Det er en vanskelig øvelse, som handler om, at vi skal købe mere klimavenligt ind samtidig med, at der tages hensyn til både patienter og økonomi. Og så skal vi se på, om der er områder, hvor vi måske kan øge genanvendelsen af produkter, udstyr eller materialer, siger regionsformand Ulla Astman.

Region Nordjyllands arbejde med at reducere CO2-udledning fra vareindkøb er en langsigtet indsats over flere år, som er afhængig af nye løsninger og teknologier, der bl.a. udvikles i samarbejde med producenterne.