Nyt netværk sætter fokus på kommunal landdistriktsindsats

Foto: Inge Lynggaard Hansen
Print Friendly, PDF & Email

Kommunerne spiller en stadig større rolle i landdistriktsudviklingen. Derfor lancerer KL og Landdistrikternes Fællesråd et fælles netværk for kommunale landdistriktskoordinatorer…
.
AF Klaus Hansen

Landdistrikternes Fællesråd har sammen med KL dannet et netværk for landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale medarbejdere kan dele viden og få inspiration inden for landdistriktsudvikling. 

Kommuner med landdistrikter og landsbyer har i mange år arbejdet med landdistriktsudvikling, men de seneste år er indsatsen blevet mere fokuseret omkring den koordinerende rolle og samskabelsen med organisationer, erhverv og ildsjæle, der bor, lever og driver virksomhed i landdistrikterne.

Derfor har KL, der er interesseorganisation for de 98 kommuner i Danmark, og Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer fælles interesser for landdistrikter og yderområder, herunder 55 danske kommuner, øget samarbejdet og taget initiativ til et netværk for kommunale medarbejdere. 

– Vi oplever et stort ønske og behov fra kommuner med landdistrikter for at styrke arbejdet med viden og erfaringsudveksling gennem netværk. Derfor glæder jeg mig over, at vi sammen med KL har skabt et centralt forum, hvor medarbejderne, der til dagligt sidder med landdistriktsudvikling, kan opbygge viden, nye kompetencer og netværk, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. 

Også hos KL håber direktør Laila Kildesgaard, at det nye netværk bliver positivt modtaget. 

– I KL har vi gode erfaringer med at samle kommunerne i faglige netværk, hvor man i fællesskab kan finde løsninger på lokale udfordringer. Landdistrikterne er i disse år i forandring, hvad angår erhverv, beboersammensætning og fællesskaber. Med et netværk for landdistriktskoordinatorer, kan vi være med til at opbygge viden og udvikle værktøjer til kommunerne, der kan fremme en positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer, siger Laila Kildesgaard, direktør i KL.

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer, som det nye netværk hedder, henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager området. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at netværke med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling.