Nyt bestyrelsesmedlem i Tinghuset

En del medlemmer deltog i årsmødet 3. marts i Tinghuset.
Print Friendly, PDF & Email

Kulturforeningen Tinghuset i Fjerritslev holdt 3. marts årsmøde.

Ordstyrer var sædvanen tro gartner Arne Andersen, og i bestyrelsens beretning kunne formand Per Gregersen fortælle om endnu et aktivt år for Tinghuset.


Nogle af højdepunkterne i 2019 var velbesøgte koncerter med bl.a. Kristian Lilholt og med den verdenskendte fløjtespiller Michala Petri. Et andet yderst populært arrangement var ”Fransk aften” med virtuose musikere og franske lækkerier i pausen.

Der har også været forskellige foredrag, og bestyrelsen bestræber sig på at afsøge nye emner og områder for at tiltrække forskelligt publikum.

Hvad økonomien angår, kunne kasserer Palle L. Nielsen meddele, at der i 2019 var et mindre underskud på kr. 15.476, som skyldes udgifter til afholdte arrangementer.

Foreningen kan glæde sig over stor medlemsopbakning idet der er over 150 medlemmer, som via kontingent og opbakning er en stor del af fundamentet for den daglige drift af Tinghuset.

Samarbejdet med Kunsten i Han Herred har betydet, at Tinghuset nu huser de mange flotte malerier af ”Svinkløv malerne” m.fl. En auktion, hvor nogle af billederne er sat til salg var planlagt i marts, men måtte desværre udskydes pga. corona, ligesom andre aktiviteter i huset indtil videre er indstillet af samme årsag. 


Udvidelse af bestyrelsen
Foreningens bestyrelse kan også glæde sig over, at der er blevet valgt et nyt medlem ind, hvilket er muligt, da der iflg. foreningens vedtægter skal være mindst 5 og højest 9 bestyrelsesmedlemmer.

Det nye medlem er Lise Thorup som bor i Fjerritslev. Lise er til daglig souschef på Aalborg Universitet og har stor erfaring indenfor alle former for IT, hjemmesider mm. hvilket forventer at få gavn af.

Bestyrelsen 3. marts fra venstre: Formand Per Gregersen, sekretær Ulla Møldrup, aktivitets- og bygningsudvalg Alex Højmose og Lise Thorup, kasserer Palle L. Nielsen, aktivitetsudvalg Jette Sørensen og Niels Kraghede. Rene Hjørnet Jensen var fraværende. 


Der var i øvrigt genvalg til samtlige medlemmer af bestyrelsen, som således består af formand Per Gregersen, næstformand Rene Hjørnet Jensen, kasserer Palle L. Nielsen, sekretær Ulla Mølbæk, aktivitets- og bygningsudvalg Niels Kraghede, Jette Sørensen, Alex Højmose og Lise Thorup.