Nye undersøgelser af jordforurening 88 steder i Nordjylland

Her på kortet over Nordjylland ses fordelingen af de nye indledende forureningsundersøgelser. Kilde: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Nye undersøgelser af jordforurening 88 steder i Nordjylland

I 1. halvår af 2024 har Regionens kontor for Jord og Vand igangsat undersøgelser af mulig jordforurening på 88 adresser i Nordjylland. Der er tale om indledende undersøgelser, som skal lokalisere eventuelt alvorlige forureninger, inden de når vandværkers boringer eller forurener indeklimaet i borgeres boliger.

Tæt dialog med grundejere er afgørende

De 88 adresser, hvor der er igangsat indledende undersøgelser, er steder, hvor der er eller har været aktiviteter, som potentielt kan have forurenet jorden. En forurening som kan udgøre en risiko for enten grundvandet, indeklimaet i boliger eller menneskers sundhed ved langvarig kontakt med jorden.

– Når vi laver undersøgelser, er det afgørende for os, at vi har en tæt dialog med grundejerne. Både om vores arbejde med at tage jordprøver og ikke mindst om resultaterne og de bekymringer, som vores interesse helt naturligt kan skabe hos grundejerne. Heldigvis er vores medarbejdere også denne gang blevet taget rigtigt godt imod, og der er forståelse for, at vi sætter arbejdet i gang for at hjælpe, siger Lauge Larsen (S), formand for Regionsrådets Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Foto: Peter Halskov.

Tiltag afventer resultater af jordprøver

De mange nye jordprøver bliver nu analyseret ved eksterne laboratorier, og resultaterne vurderes af Regionens medarbejdere og deres rådgivere. Når resultaterne er klar, skal politikerne i Regionsrådet prioritere eventuelt alvorlige forureninger, hvor der skal igangsættes yderligere tiltag.

Samtidig vil der i løbet af sommeren og efteråret blive igangsat yderligere 20-30 indledende undersøgelser rundt omkring i det nordjyske.

Fokus på fremtidens drikkevand

Når Regionens medarbejdere laver undersøgelser af mulig forurening, er pesticider noget, der holdes ekstra skarpt øje med. Det skyldes, at pesticider desværre er en vedvarende trussel mod grundvandet og borgernes drikkevand.

I 2023 var bekymringen for pesticidforurening afsæt for 4 ud af 10 undersøgelser. Billedet er det samme i år, hvor der en del steder undersøges mulig forurening fra flere brancher, som traditionelt har anvendt pesticider.

– Vores data siden 2016 viser en tydelig sammenhæng mellem virksomhedstypen, der har været på adressen, og fundet af pesticider. Vi ser nemlig de største pesticidkoncentrationer ved maskinstationer og landbrug, og så finder vi pesticider i lidt mindre omfang i forbindelse med gartnerier og transformatorstationer, fortæller civilingeniør Tommy Stahl Knudsen fra Jord og Vand.

Pesticidforurening kommer fra bestemte brancher

Region Nordjyllands fund af pesticider fordelt på brancher i perioden 2016-2022:

Maskinstationer: 45 pct.
Landbrug: 31 pct.
Transformatorstationer: 25 pct.
Korn- og foderstofvirksomheder: 21 pct.
Fyld- og lossepladser: 20 pct.
Gartnerier og planteskoler: 8 pct.

Fakta om jordforurening i Region Nordjylland

Region Nordjylland har ansvaret for indsatsen omkring jordforurening for at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og vandmiljøet. Derfor kortlægges forurenede og muligt forurenede grunde dels ud fra historiske oplysninger om erhvervsaktiviteter m.m. der har fundet sted på lokaliteten, og dels ved at tage jord- og grundvandsprøver, hvor forurening er sandsynlig.

Efterfølgende er Region Nordjylland ansvarlige for oprensning, hvor forureninger udgør en risiko. Oprensningerne udfører vi i tæt samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører.

På Region Nordjyllands hjemmeside rn.dk/jordogvand kan du læse mere om arbejdet med jordforurening og relaterede grundvandsforureninger.

Sådan tjekker du nemt, om din grund er forurenet

Siden 2010 har bl.a. borgere og ejendomsmæglere mere end 250.000 gange besøgt Region Nordjyllands hjemmeside tjekdingrund.dk for at se om en grund var kortlagt som forurenet.