Nye regler skal forhindre misbrug af virksomhedspraktik

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Foto: Steen Brogaard
Print Friendly, PDF & Email

Nye regler for virksomhedspraktik for ledige er trådt i kraft.

Ordningen, hvor ledige kan få erfaring og udvikle deres kompetencer, mens de modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, er blevet problematiseret fra flere sider for at fungere som gratis arbejdskraft i nogle virksomheder.

Med den nye lov er der derfor kommet en række ændringer, der skal forbedre brugen af den. Nu skal det som hovedregel være en tillidsrepræsentant på virksomhederne, der skal medvirke til at etablere et virksomhedspraktikforløb og underskrive ansøgningen. 

Jobcentrene får også nemmere ved at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og praktikanter, fordi antallet af ansatte automatisk opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret.

Endelig stiller loven nu mere direkte krav til indholdet af og sigtet med praktikkerne – blandt andet om at fokus skal være på, at den ledige opnår ordinære løntimer – og Beskæftigelsesministeriet vil hvert år gøre status på ordningen. Allerede nu vil ministeriet dog undersøge, hvordan jobcentrene bruger den i praksis.  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

Virksomhedspraktik er én af de ordninger, som generelt virker godt for de ledige, fordi de får erfaring og noget at sætte på CV’et. Men vi har desværre også set eksempler på, at ledige har været ude i praktik uden at kunne se formålet med det og har følt sig misbrug som gratis arbejdskraft. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at sikre os ikke sker. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal har besluttet at stramme reglerne op og samtidig gøre dem nemmere for både jobcentre og virksomheder at bruge. På den måde kan vi undgå misbrug af en ellers velfungerende ordning.