Ny tilfredshedsundersøgelse giver panderynker hos politiet

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland.
Print Friendly, PDF & Email

Når borgere har været i kontakt med politiet efter at have været offer for kriminalitet, er 20 pct. af dem utilfredse med politiets håndtering af sagen. Det er især ofre for vold og voldtægt, der oplever, at deres anmeldelse ikke tages seriøst. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse blandt kriminalitetsramte borgere.

Undersøgelsen af kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiet er lavet som et supplement til Politiets Tryghedsundersøgelse. Her var det nemlig tydeligt, at kriminalitetsramte borgere generelt havde en lavere tilfredshed med politiet sammenlignet med borgere, der har kontaktet politiet af andre grunde, for eksempel, hvis de har været ude for en ulykke.


Generelt angiver 60 pct. af de kriminalitetsramte borgere, at de er tilfredse med politiets håndtering af sagen, mens 20 pct. angiver, at de er utilfredse. Andelen af utilfredse borgere er højest blandt borgere udsat for vold og voldtægt med henholdsvis 34 pct. og 47 pct. De mest tilfredse kriminalitetsramte borgere er indbrudsofre. Her ligger tilfredsheden på 70 pct.

”Jeg må ærligt sige, at jeg ser på tallene med en vis bekymring. Det er ikke opløftende, at en femtedel er direkte utilfredse, og at 4 ud af 10 borgere, ikke er tilfredse med den behandling, de har fået,” siger rigspolitichef, Thorkild Fogde.

Rigspolitichef Thorkild Fogde. Foto: Rigspolitiet.

Navnligt ofre for vold og voldtægt sidder ofte tilbage med oplevelsen af ikke at blive taget tilstrækkeligt seriøst. Hvor 13 pct. af alle adspurgte kriminalitetsramte borgere har oplevet, at politiet ikke tog deres anmeldelse seriøst, ligger tallet for borgere, der har været udsat for vold og voldtægt på henholdsvis 21 pct. og 22 pct.

”Politiet er til for borgerne. Og undersøgelsen understreger, at vi hele tiden, også når vi er presset af andre opgaver, skal blive ved med at have vores fokus både på opklaring af sagen og på måden vi møder ofrene. Det gælder ofre for kriminalitet i almindelighed og personfarlig kriminalitet i særdeleshed. Undersøgelsen er lavet over en periode, hvor politiet har haft mange opgaver og har skulle prioritere benhårdt, men det er stadig noget, vi skal følge tæt, for vi er helt afhængige af, at befolkningen har tillid til politiet og føler, at de får en tilfredsstillende behandling, når de henvender sig,” siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Han hæfter sig ved, at politiet har igangsat en række initiativer, der skal forbedre borgernes møde med politiet. Det gælder blandt andet måden, hvorpå man møder voldtægtsofre og muligheden for, at borgerne kan få en status på deres sag, hvis der er tale om personfarlig kriminalitet. Der er ligeledes udviklet et fast koncept for den gode samtale mellem borgeren og politiet.