Ny Sundhedsaftale skal styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i Nordjylland

Lis Mancini (A) Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Det er visionen i den nye Sundhedsaftale, som Sundhedskoordinationsudvalget i Nordjylland har udarbejdet og netop fået godkendt i de nordjyske kommuner og Regionsrådet.

Det er fjerde gang, at Sundhedskoordinationsudvalget er igennem denne øvelse, og formandskabet er meget tilfredse med resultatet.

– Vi har i Nordjylland en lang tradition for det gode samarbejde, og Sundhedsaftalen bygger videre på det fælles solide fundament af samarbejdsaftaler, vi gennem årene har lavet sammen. Sundhedsaftalen har et stort fokus på udvikling af det sammenhængende og effektive sundhedsvæsen. Vi vil styrke samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis for at sikre borgerne kvalitet og velkoordinerede forløb, siger Lis Mancini, regional formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Formanden ser også frem til det kommende samarbejde i 4 lokale politiske klynger, som sammen med Sundhedskoordinationsudvalget skal arbejde med at sikre, at sundhedsaftalen omsættes til handling.

I de politiske klynger mødes kommunale og regionale politikere sammen med repræsentanter for de praktiserende læger.

Fem politiske pejlemærker

Sundhedsaftalen er bygget op om 5 politiske pejlemærker:

·     Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

·     Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter

·     Større lighed i sundhed

·     Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

·     Mindre rygning vil give flere raske leveår

Den kommunale næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, Per Møller, er også meget tilfreds med en sundhedsaftale, som giver den overordnede politiske ramme og retningen for samarbejdet mellem regionen, de praktiserende læger og alle de nordjyske kommuner.

– I Sundhedskoordinationsudvalget har vi som udgangspunkt et fælles ønske om, at give borgerne de rette sundhedstilbud på rette sted, når de har brug for det. Vi vil tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for borgerne – indenfor de givne rammer, siger Per Møller og fortsætter:

– Det betyder, at vi i kommunerne, på hospitalerne og i almen praksis skal være gode til at udnytte ressourcerne bedst muligt og i højere grad arbejde med fælles mål, ledelse og økonomi.

Borgernes sundhedsaftale

De praktiserende lægers organisation PLO-Nordjylland har deltaget i udviklingen af Sundhedsaftalen.

– Vi glæder os over, at det er borgernes sundhedsaftale. Borgerens viden om eget liv og sygdomsforløb er en meget vigtig ressource i det enkelte patientforløbet. Gennem inddragelse skal vi støtte borgeren i at tage beslutninger om egen sundhed. Derfor har vi aftalt, at vi vil tage udgangspunkt i borgernes egne mål i forebyggelse, behandlings- og rehabiliteringsforløb, for derved at skabe bedre resultater.  

Sundhedsaftalen giver god retning for et godt samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og kommuner, udtaler Annemette Alstrup, der er formand i PLO-Nordjylland og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget.