Ny skovfoged i skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland

Skovfoged Emil Gram Jensen. Foto: Privat.

Skovrider Peder Gregersen meddeler med glæde, at Emil Gram Jensen er ansat som ny skovfoged i Skovdyrkerforeningen Nord – Østjylland (SNØ), nærmere bestemt i den nordlige og vestlige del af Vendsyssel. Foreningen er 600 skovejeres foretrukne samarbejdspartner og dækker området fra Djursland og Hadsten mod syd til Skagen mod nord og Thy mod vest.

Emil er uddannet skov-og landskabsingeniør og forstkandidat og har tidligere været elev hos Skovdyrkerne, skoventreprenør og miljøkonsulent hos en landboforening. Senest har Emil været ansat hos Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen. Emil er 29 år og bor uden for Vennebjerg med sin familie på et gammelt husmandssted.

-- annonce ---

Emil har en solid skovbrugs – og praksisnær erfaring, og er derfor godt rustet til at påtage sig opgaven som skovfoged i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland. Foreningen oplever et voksende potentiale i Vendsyssel og hvis man er en af de landmænd eller skovejere som gerne vil have sparring og rådgivning i forbindelse med sin skov, eller man drømmer om at rejse skov, så tøv ikke med at tage fat i Emil.

Emil er startet 1. april og har kontor nær Vennebjerg. Emil Kan kontaktes på telefon 6020 8717 eller på mail: EGJ@Skovdyrkerne.dk

Fremadrettet vil foreningen forsat have fokus på medlemmerne og de fordele skovdyrkerforeningen kan skabe i deres skove. De fleste som har brug for mere end en éngangsopgave, melder sig ind i foreningen. Det er starten på et langsigtet samarbejde mellem skovejeren og Skovdyrkerne, hvor den lokale skovfoged kommer regelmæssigt i skoven og i fællesskab – og med udgangspunkt i ejerens målsætning – gennemgår I skoven sammen og tager stilling til, hvilke opgaver der vil være rigtige at lave. Yderligere information kan findes på www.skovdyrkerne.dk/nord-ost

Skovdyrkerne er på landsplan Danmarks største medlemsejede skovbrugsvirksomhed. Mere end 5.000 skovejere med omkring 90.000 hektar skov, juletræer og natur er i foreningens forvaltning.

Det at vi er organiseret som en andelsforening, hvor medlemmerne ejer og kontrollerer virksomheden, forpligter os til et meget stærkt fokus på den enkelte skovejer – hos Skovdyrkerne er skovfogeden på din side.