Kommunalbestyrelsen holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde med følgende dagsorden den 19.05.2022

75 Godkendelse af budgetopfølgning 1 – 2022 pr. 31. marts


76 Godkendelse af kommunegaranti til Saltum Fjernvarme

77 Godkendelse af byggeregnskab (skema C) 11 almene familieboliger – Klitheden Nord, Hune

78 Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for bufferzone omkring Aggersborg i Vesthimmerland Kommune

79 Orientering om afgørelse vedr. ophævelse af miljørapport og Lokalplan 03-001 for vindmølleparken Thorup-Sletten (2. forelæggelse)

80 Godkendelse af etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

81 Orientering om tilsynsrapporter vedrørende plejecentre og hjemmepleje for 2021

82 Orientering om magtanvendelse i 2021

83 Lukket: Godkendelse af ansættelse af borgerrådgiver.

84 Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

85 Lukket: Godkendelse af muligheden for overdragelse af totalentreprisekontrakt indgået mellem Jetsmark Idrætscenter og Q Construction A/S