Ny professor i børne- og ungdomspsykiatri vil arbejde for at forbedre udredningen

Marlene Briciet Lauritsen
Marlene Briciet Lauritsen, kommende professor i børne- og ungdomspsykiatri, Klinisk Institut, Aalborg Universitet Foto: Lene Pedersen, Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Forskningen i børne- og ungdomspsykiatri i Region Nordjylland bliver styrket, når Marlene Briciet Lauritsen tiltræder i et professorat ved Aalborg Universitet. Hun har blandt andet fokus på at forbedre udredningen af psykiske lidelser på børne- og ungeområdet.

Diagnostiske instrumenter skal forbedre udredning


Marlene Briciet Lauritsen tiltræder 1. august 2020 et professorat i børne- og ungdomspsykiatri ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Samtidig er hun leder af Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital og overlæge samme sted.

Igennem sin forskningskarriere har 54-årige Marlene Briciet Lauritsen tidligere særligt haft fokus på epidemiologisk, registerbaseret forskning indenfor autismeområdet, men i de senere år har hun udvidet sit forskningsfokus til også at omhandle andre børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, og aktuelt er det udredning af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser og forbedring af udredningen ved hjælp af systematiske diagnostiske instrumenter, der har hendes opmærksomhed.

– Mit forskningsfelt har sit brede fokus på klinisk anvendt forskning, som også vægtes højt i regionens forskningsstrategi. Eksempelvis arbejder vi lige nu med at gøre to diagnostiske instrumenter mere tilgængelige for klinikken. Det er generelle screenings- og diagnostiske redskaber målrettet børn og unge med psykiske lidelser, hvoraf det ene skema kan udfyldes på forhånd før første samtale i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at kunne lave både mere præcis og hurtigere udredning, siger Marlene Briciet Lauritsen og fortsætter:

– Det andet diagnostiske instrument, som er kommet i en ny elektronisk udgave, har vi oversat til dansk. Vi håber på, at denne udgave kan blive det diagnostiske redskab, man bruger, når et barn eller en ung skal vurderes for og diagnosticeres med psykisk lidelse. Den er modsat den tidligere version af instrumentet elektronisk og lettere at anvende, og man bliver hurtigere fortrolig med at bruge det som kliniker.

Marlene Briciet Lauritsen har blandt andet deltaget i den tværfaglige arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der skal udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer vedr. udredning og behandling af autisme hos børn. Derudover har hun været med til at udarbejde kliniske retningslinjer for autismespektrumforstyrrelse, dels i forhold til genetisk udredning af personer med autismespektrumforstyrrelse, men også retningslinje om udredning og behandling generelt.

Ser frem til at bidrage med nye forskningsresultater

Marlene Briciet Lauritsen er uddannet læge fra ved Århus Universitet i 1994 og blev speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 2011. Hun fik i 2007 en doktorgrad fra Århus Universitet. Siden 2012 har hun været ansat som overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Aalborg, hvor hun fra 2015 ligeledes har været uddannelsesansvarlig overlæge og siden 2016 også leder af Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri. Med udgangspunkt fra sin private base i Skørping glæder hun sig til de nye opgaver, der knytter sig til professoratet.

– Jeg ser frem til at gå videre med det vigtige arbejde, vi har foran os i forhold til at hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder. Her håber jeg, at den kliniske forskning, vi gennemfører ind i den børne- og ungdomspsykiatriske klinik i Region Nordjylland, kan bidrage med forskningsresultater, som kan hjælpe med dette arbejde, siger Marlene Briciet Lauritsen.