Ny helikopterlandingsplads på vej i Jammerbugt

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune behandler 3. juni 2019; Igangsætning af proces vedr. planlægning af HEMS-base (helikopterlandingsplads) ved V. Hjermitslev.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har den 6. maj 2019 modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for en HEMS-base (helikopterlandingsplads). Ansøgningen er fremsendt af Rambøll på vegne af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Ansøgning og tilhørende bilag er vedhæftet som bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at ønsket til placeringen af den nye HEMS-base er nord for V. Hjermitslev, mere præcist på matr.nr. 7a og 44c V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev. Vejadgangen til basen placeres på matr.nr. 3s, 4a, 6a, 7a, 21a, 80a og 80b V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev.

Der er behov for et areal på ca. 20.000 m² til selve basen, og der er behov for ca. 12.000 m² til vejadgangen til basen. Dele af vejadgangen sker via eksisterende vej. Placering af base og vejadgang fremgår af kort vedlagt som bilag.

Processen i sagen vil være, at ansøgningen skal screenes for miljøkonsekvensvurdering (VVM-screening), udarbejdelse af kommuneplantillæg og udarbejdelse af lokalplan.

Den overordnede tidsplan for den videre planlægningsproces:

Den 22. maj 2019 er der afholdt møde med relevante lodsejere.
Inden sommerferien 2019 afholdes der foroffentlighedsfase vedr. kommuneplantillæg

Teknik- og Miljøudvalget behandler planforslagene i november 2019, Økonomiudvalg behandler planforslagene i december 2019, og Kommunalbestyrelsen behandler planforslagene i december 2019.

Planforslagene offentliggøres i december 2019Offentligt borgermøde afholdes i høringsperioden.
Offentlighedsfasen slutter i februar 2020

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler de endelige planer i april 2020
Den endelige vedtagelse af planerne offentliggøres i april 2020

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder, idéfase mv.

Vækst og Udvikling indstiller til mødet den 3. juni, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.