Jetsmark Lokalråd vil lave Samlingssted i Moseby

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jetsmark Lokalråd søger Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget om 75.000 kr. til projektet ”Samlingssted i Moseby”, hvilket svarer til 32% af de samlede projektudgifter.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 6. juni 2019.

Sagsfremstilling

Ansøger, Jetsmark Lokalråd, søger om midler til at etablere et fælles samlingssted i Moseby. Der er et ønske om at udbygge et område i udkanten af Moseby mod Rødhus ferieområde, hvor der er udstillet et gammelt tog fra den tid, hvor der blev hentet tørv i mosen.

Området skal rumme 2 opholdspladser med mulighed for bål- og bordbænkesæt, samt en bålhytte med indendørs bord bænkesæt. Ansøger nævner i ansøgningen, at projektet vil give øget interesse i området fra turister, samt give mulighed for at styrke det lokale fællesskab i området.

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet fremgår af den lokale LUP, der har som et af deres mål at arbejde med de rekreative områder samt et rigt idrætsliv. Området ligger tæt på Udholm, hvor der arbejdes på at etablere stisystemer og aktivitetscenter.

Fliseunderlag samt opbygning af de to bålpladser laves af frivillige I forbindelse med gennemførelsen af projekter vil der ofte være krav om at diverse tilladelser indhentes eller planforhold, der skal bringes i orden.

I forbindelse med nærværende sagsbehandling kan Vækst og Udvikling umiddelbart se, at der skal indhentes en landzonetilladelse, samt søges dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, afhængig af hvilken placering man vælger for bålhytten og bålpladser.

Hvis ansøgningen imødekommes, kan ansøger kontakte Vækst og Udvikling, som mere detaljeret vil hjælpe med hvilke tilladelser, der kræves.

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer: Fint projekt, som der er positiv opbakning til i Landdistriktsrådet.

Vækst og Udvikling indstiller på mødet den 6. juni, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.