Ny analyse: Nedlukning af Nordjylland koster virksomhederne 25 mio. kr. i lønkompensation til pendlere

Mia Amalie Holstein
Mia Amalie Holstein Cheføkonom
Print Friendly, PDF & Email

Regeringens ”kraftige opfordring” til at virksomhederne i Nordjylland hjemsender medarbejdere, der bor i en anden kommune end den, virksomheden ligger i, giver en regning på 25 mio. kr. til arbejdsgiverne, og 0 kr. til lønmodtagerne. Helt urimeligt, mener SMVdanmark.

Pendlerlønkompensationsordningen, der blev forhandlet på plads af regeringen, fagforeningerne og de store arbejdsgiverorganisationer efter nedlukningen af Nordjylland, kommer til at koste virksomhederne i regionen af ca. 3.500 kr. pr. hjemsendt medarbejder. Det svarer til 25 mio. kr. i alt for de nordjyske virksomheder.


Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Regningen skyldes, at kompensationsordningen kun dækker op til 75 pct. af lønnen for funktionæransatte og 90 pct. for timelønsansatte. Resten betaler arbejdsgiveren. Det er helt urimeligt, mener Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.

”Det burde være en sag mellem lønmodtageren og staten, når regeringen kraftigt anbefaler, at man ikke tager på arbejde. Det bør aldrig blive arbejdsgiverens sag. Men i dette tilfælde har de store arbejdsgiverorganisationer forhandlet en elendig trepartsaftale, der sender en millionregning til virksomhederne, uden at lønmodtagerne skal betale noget som helst,” siger hun og fortsætter:

”Netop nu, hvor det er tydeligt, at der ikke er mere økonomisk fedt at tage af ude i mange virksomheder efter mere end otte  måneders corona-krise, er det helt urimeligt at belaste virksomhederne. Regningen bør deles mere rimeligt. Hvis det her sker igen, foreslår vi, at de berørte ansatte midlertidigt kan blive sendt hjem på dagpenge, evt. til en forhøjet sats hvis politikerne beslutter det. På den måde kan man slippe for at belaste virksomhederne med lønudgifter, de intet får ud af,” siger Mia Amalie Holstein.

Analysen bygger på pendlerstatistikken fra Danmarks Statistik og konkluderer bl.a. også, at i løbet af nedlukningen fra 9. til 19. november vil der være ca. 13-16.000 pendlere hjemsendt på lønkompensation, hvis de følger regeringens opfordringer til ikke at krydse kommunegrænsen.