Nu kommer der BID i Brovst

Print Friendly, PDF & Email

Vision Brovst og Jammerbugt Kommune har taget initiativ til et såkaldt BID-forløb. Forløbet skal samle alle aktører i byen, så man med en fælles indsats kan bidrage til at udvikle byen, uanset om man er erhvervsdrivende, forening eller privatperson.

Mange gør i dag et stort stykke arbejde for at skabe et attraktivt Brovst. Men der er behov for at styrke samarbejdet og fællesskabet yderligere. Samtidig har Jammerbugt Kommune udarbejdet en Masterplan for byen, hvor det også er nødvendigt at skabe indhold og aktivitet i de kommende flotte rammer omkring bl.a. Jernbanegade og Jernbanetorvet.                        


Paraplyorganisationen Vision Brovst og Jammerbugt Kommune har derfor kontaktet konsulenthuset BIDdanmark, der har haft succes med byudvikling i en lang række byer. De kommer nu til Brovst for at hjælpe med at bygge ovenpå alle de gode tiltag, der allerede er i gang i byen. Brovst bliver dermed den første by i Nordjylland, der gennemgår et BID-forløb – og der er i forbindelse med Masterplanen for Brovst allerede afsat midler til at gennemføre nogle af de tiltag, der måtte blive besluttet på BID-møderne. Kommunen sikrer dermed en kort vej fra idé til handling.

Poul Guldborg fra BIDdanmark faciliterer forløbet, der består af i alt 10 møder. Poul er uddannet journalist og har bl.a. været kommunikationschef i Salling Group i 8 år, og er derudover kendt fra sin tid som reporter på TV-avisen og studievært på forbrugerprogrammet ”Rene ord for pengene”.

BID-forløbet kickstartes tirsdag 25. august i Brovst Sport og Kulturcenter kl. 18.30. Efter BID-mødet bliver der afholdt generalforsamling i Vision Brovst, hvor alle interesserede også er velkommen til at deltage.

Alle, der vil være med til at skabe udvikling og liv i Brovst, vidensdele, netværke og opleve glæden ved frivilligt arbejde, opfordres til at deltage i BID møderne. 

Jammerbugt Kommune vil søge for en let anretning og øl/vand.

Tilmelding og yderligere info:https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/163/

Program: 

  • Velkomst ved Borgmester Mogens Christen Gade
  • Orientering om BID v/Vision Brovst
  • Let anretning/øl & vand
  • Intro og gennemgang af BID v/Poul Guldborg
  • De gode idéer – Hvad kan vi arbejde videre med nu?
  • Evt.

Hvad er BID Danmark?

Business Improvement Districts (BID) er en ny samarbejdsmodel, der bidrager til at styrke

samarbejde, bosætning, events, livskvalitet og erhvervsudvikling i byerne.

Byudvikling er nødvendig for fremtidens lokalområder i byerne. Formålet med et BID-samarbejde er at give flest mulige interessenter i et lokalområde et tværgående mødeforum, hvor alle deltager ligeværdigt og er sammen om at styrke netop deres område. Når ovenstående er til stede, sker der hurtigt ting i området via fælles

indsats. Mange “idéer” kommer frem, og der træffes fælles beslutninger, der alle har til

formål at løfte byen. Læs mere på www.biddanmark.dk

Hvad er Vision Brovst?

Vision Brovst er en paraplyorganisation, der samler repræsentanter fra alle byens foreninger, så der i fællesskab kan igangsættes nye tiltag i byen, og de

koordinerer nuværende arrangementer. Vision Brovst har f.eks. været en del af styregruppen i forhold til Masterplanen og bidraget med prioriteringer omkring bl.a. Jernbanetorvet/Jernbanegade. Desuden er der igangsat en lang række initiativer, såsom “Det grønne hold”, fællesspisning, gå- og løbegruppe, pr-gruppe, pengegruppe, torvegruppe m.m. Forløbet med BID Danmark skal derfor fungere som en udvidelse af det igangværende arbejde, så endnu flere aktiviteter kan blive igangsat i hele Brovst, og flere frivillige kan have lyst til deltage.

Hvem er Poul Guldborg?

Poul Guldborg er konsulent i BIDdanmark med speciale inden for kommunikation, kundeservice og networking. Poul rådgiver og underviser internationale koncerner, mindre virksomheder og det offentlige i, hvordan de skal kommunikere, håndtere pressen, overleve kriser, betjene kunderne, håndtere klager, netværke, gennemføre forandringer og skabe opmærksomhed omkring deres varer og interesser. Som kundeservice-coach har Poul f.eks. hjulpet den danske 7-Eleven kæde med at blive den 7-Eleven kæde, der yder den bedste service i verden.

Poul er uddannet journalist og Social Media Advisor. Han har blandt andet været reporter på TV-Avisen og studievært på forbrugerprogrammet ”Rene ord for pengene”. I 8 år var Poul kommunikationschef i Salling Group, der bl.a. tæller Føtex, Bilka og Netto. I det job kårede de danske journalister ham, i to forskellige undersøgelser, til at være Danmarks bedste kommunikationschef.