Nu går arbejdet med at realisere Masterplan Brovst i gang

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

En buket af projekter i Brovst skal løfte Masterplan Brovst over de næste 2-3 år. Projekterne vil styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer og synliggøre lokale kulturmiljøer.

Nu går arbejdet med at realisere Masterplan Brovst i gang, og mange tiltag, udover de allerede igangværende projekter, såsom skovrejsning og samarbejdet mellem foreninger i Brovst for at styrke organisering og aktiviteter i byen, er tænkt ind.

Projekterne i Masterplan Brovst er inddelt i etaper og omfatter:

  • Åbningstræk – dvs. mindre tiltag/anlægsopgaver, som hurtigt er synlige for borgere, og som kan skabe motivation for den videre udvikling af byen
  • Mindre projekter = Kræver en kortere proces med involvering af aktører i byen
  • Større projekter = Kræver en længere proces, inden de kan realiseres. 

”Vi ser frem til, at Masterplan Brovst nu realiseres. De forbedringer, byen får med åbningstrækkene, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag, og de vil give byen et løft, som gør gavn for både handelsliv og det rekreative behov, der er i byen”, siger borgmester Mogens Gade.

Konkret omfatter åbningstrækkene: 

  • ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen
  • Kantstensparkering i Jernbanegade – for at skabe flere p-pladser i handelsgaden
  • Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst – for at øge kvaliteten i bymidten
  • Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej – for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen
  • Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov – for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område
  • Udtynding i træer sydøst for Bratskov – for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. til åbningstrækkene, og de forventes at starte op i løbet af første halvår 2019. Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet også for at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

Byværkstedet forventes at åbne tirsdag 9. april 2019 ved et borgermøde.

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Masterplanen kan ses på dette link.