Justering af skolereformen betyder: Kortere skoledage, længere åbningstid i SFO og ekstra skoletransport

Fjerritslev Skole
Fjerritslev Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Folkeskolereformen fra 2014 bliver justeret inden næste skoleår. Fra skoleåret 2019/2020 får eleverne i indskolingen kortet skoleugen med tre lektioner fordelt på tre dage.

Det får indflydelse på blandt andet åbningstider i SFO og afgange med skolebusser, som derfor også justeres.  

De ekstra ressourcer, der kommer ved at gøre skoledagene kortere i indskolingen kommer alle klassetrin fra 0-9 klasser til gavn. Med det antal elever, der er i skolerne dette skoleår svarer det til 3,1 mio. kr., som i stedet kan gå til et kvalitetsløft på skolerne. På 10. klassetrin sker der ingen ændringer, da klassetrinet ikke har understøttende undervisning.

Konkret kan de ekstra ressourcer bruges til færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, bedre tid til at planlægge og følge op på den understøttende undervisning mv.

På sigt vil forslaget blandt andet også indebære flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

”Med justeringen af skolereformen får de enkelte skoler større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer. Det betyder, blandt andet, at de ekstra timer, der bliver frigivet hos personalet, kommer til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Længere åbningstider i SFO til samme forældrebetaling

Når skoledagene for de mindste bliver kortere, må åbningstiden i kommunes SFO udvides tilsvarende. De tre lektioner svarer til to timer og 15 minutter ekstra åbningstid i SFO, og det betyder øget udgifter for fritidstilbuddet.

I dag betaler forældrene med børn i SFO et beløb, der svarer til 51,15% af prisen pr. plads. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende forældrebetaling, så forældrene fremad skal betale samme beløb, beløbet kommer til at svare til en forældrebetaling på 50,31% for en plads. 

Jammerbugt Kommune forventer, at den udvidede åbningstid har en merudgift på 1,2 mio. kr. årligt, den ekstraudgift forventer kommunen at få kompenseret fra staten.

Nødvendigt med ekstra buskørsel

Også buskørslen knyttet til skolen bliver påvirket af den kortere skoledag.

Om eftermiddagen er køreplanerne for skolebusserne koordineret i forhold til ungdomsuddannelserne. Og det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke nuværende ture med busserne, da de fortsat benyttes af de øvrige elever.

Da kørselsbehov for den tidligere afgang kommer til at afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem efter skoledagens ophør – altså af antallet af elever, der ikke går i SFO, vil det variere fra skole til skole.

Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt en løsning, hvor ekstra NT-busser på ruter med kædekørsel (busafgange der benyttes af flere skoler) suppleres med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige ruter. En løsning der tilgodeser flest mulige og som forventes at komme til at koste 470.000 kr. årligt, og dermed også er økonomisk forsvarlig.

Jammerbugt Kommune evaluerer kørselsordningen inden jul 2019.