Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal renoveres og eventuelt have udvidet sin kapacitet. 

Inden selve renovering vil bygningerne blive gennemgået for at klarlægge omfanget af renoveringen. Oveni ønsker kommunen at afdække, om børnehaverne i samme proces har brug for at udvide sin kapacitet.

Indretning skal understøtte arbejdet
Centralt for renoveringen af børnehaverne bliver harmoni mellem indretning og de fysiske rammer.

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

”Vi ønsker på bedste vis at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Derfor vil det være naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, udvikling og læring”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Der for vil Jammerbugt Kommune i udbuddet af opgaven lægge stor vægt på, at rådgiveren, ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til at kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn.   

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.