Nordjyske psykiatripatienter er tilfredse med behandlingen

Logo: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Nordjyske psykiatriske patienter er meget tilfredse med den behandling, som de modtager i Psykiatrien.

Det viser svar fra 1.494 psykiatriske patienter og pårørende i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor størstedelen af de spurgte patienter svarer, at de i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, som de modtager for deres psykiske lidelse.


De nordjyske patienters tilfredshed ligger på niveau med landsgennemsnittet. Den høje tilfredshed glæder Jette Ramskov (S), formand for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland.

– Det er dejligt at få bekræftet, at nordjyderne føler sig godt behandlet, når de har behov for hjælp til behandling af deres psykiske lidelser. Personalet skal have ros for at tage sig godt af patienterne, for det er i allerhøjeste grad deres fortjeneste, at borgerne får en god oplevelse, siger hun i en pressemeddelelse.

Patienterne oplever ligeledes, at de og deres pårørende i høj grad bliver inddraget i behandlingen, hvilket glæder Jette Ramskov.

– Det flugter godt med vores fokus på at inddrage patienter og de pårørende i behandlingen.

Skal bruge undersøgelsen til forbedringer
Undersøgelsens mange spørgsmål viser også områder, hvor der er plads til forbedring. For eksempel viser delundersøgelsen, at de voksne indlagte patienter er mere tilfredse med den hjælp, som de får fra sengeafsnittet i forhold til kontakt til kommunen – sammenlignet med landsresultatet.

Når det gælder de voksne ambulante patienter, er de mindre tilfredse med den hjælp, som de får fra ambulatoriet i forhold til kontakten til kommunen – igen sammenlignet med landsresultatet.

– Her kan det være relevant at se på, hvordan vi kan overføre de gode resultater for de indlagte patienter til også at gælde de ambulante patienter. Her kan vores arbejde med Patientens Team måske understøtte dette. Undersøgelsen skal på den måde også ses som et redskab til, hvordan vi kan blive endnu bedre, siger Jette Ramskov.