Nordjyske patienter: Behandling, pleje og personale er i top

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

De nordjyske patienter er meget tilfredse med behandlingen og plejen på hospitalerne – og de er endnu mere tilfredse med personalets venlighed. Det viser resultaterne fra en netop offentliggjort landsdækkende undersøgelse.

Over 90 procent er tilfredse
Der er fortsat høj tilfredshed med behandlingen og plejen på de nordjyske hospitaler. Det viser en landsdækkende undersøgelse, som har taget temperaturen på patienternes oplevelser med sundhedsvæsenet i Region Nordjylland.

Eksempelvis er over 9 ud af 10 patienter med fysiske sygdomme i høj eller meget høj grad tilfredse med den behandling og pleje, som de har modtaget på de nordjyske hospitaler.

– Det er fantastisk, at langt størstedelen af de mange tusinde patienter, der er i kontakt med hospitalerne hvert år, oplever at kerneopgaven i så høj grad bliver løst tilfredsstillende – nemlig at der sikres en god og rigtig behandling og pleje, siger formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V).

De 16.325 somatiske patienter, som er blevet spurgt i undersøgelsen, er patienter, som er blevet behandlet både ambulant, akut eller med en indlæggelse på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland i løbet af efteråret 2018.

Personalet roses til skyerne

Udover tilfredsheden med plejen og behandlingen, er der især ét punkt, hvor der er en stor og gennemgående tilfredshed at spore: Empatien hos sundhedspersonalet. Over 95 procent af de adspurgte patienter mener, at personalet i høj eller meget høj grad er både venligt og imødekommende.

– Jeg kan ikke rose personalet nok. De var der, så snart der var brug for det, og de var meget nærværende og opmærksomme, skriver en af patienterne eksempelvis i et svar.

For koncerndirektør i Region Nordjylland, Anne Bukh, betyder det rigtig meget, at patienterne udviser så stor taknemlighed og glæde over for personalet.

– Det er en stor anerkendelse af vores personale. De kan være stolte af det her resultat. Rigtig mange svar fra undersøgelsen giver det samme billede af, at vi har et kompetent og vellidt personale, som hver dag yder en stor indsats for patienterne, siger Anne Bukh. 

18.000 har svaret – de fleste er glade

Lidt over 18.000 nordjyske patienter har deltaget i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der udover somatiske patienter også dækker over fødende kvinder og patienter i psykiatrien.

Hovedresultaterne viser, at langt størstedelen af patienterne har et meget positivt samlet indtryk af deres indlæggelser og ambulante forløb. Langt hovedparten af de adspurgte svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med det samlede forløb.

Men der er også plads til forbedringer. Blandt andet viser undersøgelsen, at mange af de somatiske patienter ikke føler sig som en del af behandlingen. Eksempelvis mener mange af patienterne ikke, at personalet spørger ind til patientens egne erfaringer med sygdommen eller håndtering af sygdommen.

Ifølge Henrik Buchhave er resultaterne derfor også klare: Man er ikke nødvendigvis altid lige gode til at kommunikere med patienterne om deres sygdomme.

– Her skiller vi os negativt ud, og det er klart, at det er noget vi nu vil have fokus på. Vi skal lære af de ting, som patienterne svarer i den her undersøgelse. Det er ikke bare en måling, men et vigtigt redskab, som hospitalerne bruger til at blive endnu bedre til gavn for de nordjyske patienter. Det er et vigtigt, at patienterne bliver inddraget i videst mulige omfang, siger Henrik Buchhave (V).

Psykiatriske patienter oplever stor grad af medinddragelse

Den store landsdækkende undersøgelse beskæftiger sig også med psykiatrien i Nordjylland. Her er billedet det samme: Patienterne er tilfredse med personalet, plejen og behandlingen og langt størstedelen af de psykiatriske patienter har en høj grad af tilfredshed med deres forløb hos Psykiatrien i Region Nordjylland.

Men samtidig viser undersøgelsen, at de psykiatriske patienter i højere grad oplever at både patienter og pårørende bliver inddraget i behandlingen. Det glæder formanden for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland, Jette Ramskov (A).

– Det er et stort fokusområde for Psykiatrien at sørge for, at både den indlagte og pårørende i høj grad bliver hørt. Det kan gøre en stor forskel for behandlingen, hvis man som personale sørger for at lytte og inddrage. Derfor glæder det mig, at meget mere end 9 ud af 10 svarer, at de er med til at træffe beslutninger om både undersøgelser og behandlinger, siger Jette Ramskov.

Ikke alene føler patienterne, at de er med til at træffe beslutninger – næsten lige så mange svarer, at deres pårørende inddrages i det omfang, som de har behov for. Tallene gælder for de psykiatriske voksne patienter, som er blevet behandlet ambulant eller har været indlagt.  

De fødende er de allermest tilfredse

Det er ikke kun psykiatrien og de somatiske patienter på de nordjyske hospitaler, der har deltaget i undersøgelsen. Også 714 fødende kvinder er blevet spurgt ind til deres fødselsforløb. Her svarer 91 procent, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med fødselsforløbet – og igen er det personalet, der får de største roser med på vejen.

– De er utroligt hjælpsomme, omsorgsfulde, lydhøre og fagligt dygtige. De har været afgørende for, at jeg er kommet godt igennem mine fødselsoplevelser, som en af de adspurgte kvinder formulerer det.

93 procent af de fødende mener i høj eller meget høj grad også, at der under fødslen var en jordemoder til stede i det omfang, som de havde brug for.