Nordjysk folketingsmedlem kræver klare svar fra ministeren efter regeringens nye pensionsudspil

Nordjyske folketingsmedlem, Anne Honoré Østergaard (V)
Print Friendly, PDF & Email

Det nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard stiller sig uforstående over for en række elementer i regeringens pensionsudspil, som blev præsenteret tirsdag d. 18. august 2020. Folketingsmedlemmet har derfor rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, i søgen på konkrete svar.

Hvornår bliver det Arnes tur? Det spørgsmål er blevet stillet lige siden Mette Frederiksen, på Socialdemokratiets kongres i Aalborg i 2019, præsenterede de indledende ideer til et pensionsudspil. Det såkaldte Arne-udspil lover en værdig tilbagetrækning til arbejdsmarkedets mest nedslidte. Forslaget frembringer dog en række kritiske problematikker i forhold til, om det reelt hjælper samfundets mest nedslidte og i forhold til den tunge bevisbyrde, som kræves, mener det nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard (V).


Rimelig og værdig tilbagetrækning, ifølge hvem?

En del af den kritik, som regeringen bliver mødt med, består i uklarheden om, hvorfor udspillet kun fokuserer på anciennitet og ikke borgeres fysiske og psykiske tilstand.

Anne Honoré Østergaard siger: ”Regeringen vil belønne borgere der har været mange år på arbejdsmarkedet fremfor at have fokus på, at de fysisk og psykisk nedslidte kan trække sig tilbage – Regeringen forsøger altså ikke at hjælpe dem, der har haft det hårdeste arbejdsliv, men dem der har haft det længste. Det er foruroligende hvis syge og nedslidte borgere, der ikke lever op til anciennitetskravene, skal fortsætte på arbejdsmarkedet, mens deres raske og rørige kollegaer kan trække sig tilbage.

Psykiske arbejdsmiljø

Udover regeringens anciennitetskriterier, der ikke tilgodeser borgernes helbredsmæssige forhold, ønsker det nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard, at ministeren begrunder, hvorfor psykisk nedslidte borgere er udeladt i forslaget.

Anne Honoré Østergaard udtaler: ”Jeg ønsker, at ministeren kan give et klart svar til alle de borgere, som føler sig tilsidesat i regeringens pensionsudspil. Regeringen påstår, at dette udspil vil hjælpe dem med de fysisk hårdeste jobs, dog er der intet der tyder på, at der tages højde for psykisk nedslidte borgere. Det kan ikke være rigtigt, at man åbenlyst ikke anerkender de borgere, som er psykisk nedslidte, og ikke giver dem mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Tidligere er netop denne gruppe blevet lovet en ret til tidlig pension – men det har regeringen valgt at ignorere.”

Mere bureaukrati?

Anne Honoré Østergaard, som er Venstres ordfører for afbureaukratisering, har ligeledes stillet sig uforstående over for den øgede mængde bureaukrati, som pensionsudspillet lægger op til. En nedslidt borger skal kunne dokumentere at have arbejdet i minimum 42 år for at få ret til tidligere pension.

”At en borger skal kunne dokumentere 42 års arbejde gennem eksempelvis lønsedler for at få ret til en tidlig tilbagetrækning, er på ingen måde realistisk. For selvom meget data kan tilgås gennem ATP, går dele ikke længere tilbage end 1977. Det øger jo bare den bureaukratiske proces i forhold til at bruge tid på dokumentation, hvor det er uklart hvad borgeren selv skal fremvise og hvad det offentlige allerede har adgang til. Bureaukratiet er noget, som socialdemokratiet selv tidligere har lagt op til skulle minimeres, men nu ser vi altså det modsatte” siger Anne Honoré Østergaard, som har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med spørgsmål om udeladelsen af helbredsmæssige forhold, fravalg af fokus på de psykisk nedslidte og den øgede mængde af bureaukrati, som forslaget lægger op til.  

Anne Honoré Østergaard er Venstres ordfører for afbureaukratisering, arbejdsmiljø og forbrugere.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn