Nationalpark Tranum: Kommunen siger nej og ønsker dialog

Borgmester Mogens Christen Gade. Pressefoto.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse godkendte på et møde 22. juni kommunens officielle høringssvar til projektforslaget for Naturnationalpark Tranum, og nu er høringssvaret sendt afsted til Naturstyrelsen.

Nej til projektet i sin nuværende form

Jammerbugt Kommunes officielle høringssvar udtrykker et nej til naturnationalparken i den form, Naturstyrelsen har foreslået i projektforslaget. Nej’et begrundes særligt med, at projektforslaget er gået fra at være et lokalt forankret projekt til nu at have karakter af at være et centralt, statsligt projekt.

”Et lokalt projekt kræver lokal forankring og lokal opbakning. Lige nu er der flere – og store – lokale bekymringer, og der er brug for en direkte dialog mellem ministeriet og Jammerbugt Kommune. Det har vi sagt før. og det siger vi nu igen her med høringssvaret”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommunes ønske er fortsat, at der etableres et projekt med lokalt ejerskab, der bringer naturformidling og større tilgængelighed til området ved Tranum – både for borgere og gæster. I høringssvaret stilles der derfor en række krav:

  • Fokus på den lokale opbakning
  • Faseopdeling af projektet og fasevis evaluering
  • Nej til rigid hegning – hegning skal ikke afgrænse hele naturnationalparken
  • Fokus på biodiversitet
  • Nej til lempede regler på dyrevelfærdsområdet
  • Fokus på formidling og gode oplevelser i naturen med veldefineret hovedindgang

Bag det officielle høringssvar står Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Lokallisten. Ved fremsendelsen af det officielle høringssvar blev der også medsendt en mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet og SF, som også har fokus på tilgængelighed, hegning, tryghed, dyrevelfærd, formidling og oplevelser.

Den samlede kommunalbestyrelse ønsker dialog med ministeren og håber, at det sker med baggrund i Jammerbugt Kommunes høringssvar.

Høringsmaterialet og Naturstyrelsens projektbeskrivelse af Naturnationalpark Tranum kan tilgås her: Høring af tre projektforslag (naturstyrelsen.dk). Høringsfristen udløber 7. juli 2022.

Jammerbugt Kommunes officielle høringssvar samt mindretalsudtalelsen kan læses på Kommunalbestyrelsens dagsorden (punkt 99) 22. juni 2022: Kommunalbestyrelsen – dagsorden fra mødet den 22. juni 2022 kl. 18:00 – Jammerbugt Kommune.