Mød ikke op på hospitalet, hvis du har været i områder med særlig risiko for smitte med COVID-19

Logo: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland har sendt breve ud til patienter, der har en aftale på et hospital i regionen. Personer, der har opholdt sig i et særligt risikoområde med COVID-19, skal blive hjemme.

Det gælder også hvis man har haft direkte kontakt til en anden person, der er hjemrejst fra et særligt risikoområde.   


Vi skriver til dig, fordi du har en eller flere aftaler på et hospital i Region Nordjylland. Du skal være opmærksom på, at hvis du inden for de seneste 14 dage har været i områder med særlig risiko for smitte med coronavirus, skal du ikke møde op til din aftale på hospitalet. Det gælder også hvis du har været i direkte kontakt med en person som har været i et af disse områder.”

Sådan lyder det nu i breve sendt til borgerne i Region Nordjylland sammen med en opfordring til, at de berørte borgere ringer til den respektive afdeling, hvor de har en aftale.

Samtidig gøres det altså også klart, at man heller ikke skal møde op på et hospital, hvis man har været i direkte kontakt med en der har opholdt sig i et særligt risikoområde inden for de seneste 14 dage.

– Vi har alle et ansvar for at passe på vores syge og svage borgere i den her situation. Derfor sender vi nu brevene for at gøre det helt klart for vores patienter og deres pårørende, at de ikke skal møde op, hvis de har været i et særligt risikoområde, siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt.

Brevene er sendt ud til mange nordjyske patienter, og enkelte borgere kan have fået brevet, uden at det har været relevant af forskellige årsager.

– Ingen hospitaler ønsker at udsætte de svækkede borgere for nogle risici. Tiltaget her skal også ses i relation til en lang række tiltag, som regionen samlet har taget på det seneste i forhold til COVID-19, siger lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, Thomas Larsen.

Han opfordrer i samme ombæring alle besøgende på hospitalerne i regionen til at være opmærksom på Sundhedsstyrelsens råd om blandt andet at holde afstand, ikke give hånd og holde en god håndhygiejne.

Også patienter i Psykiatrien har modtaget brevet fra regionen. Det er alene patienter med E-Boks, der ind til videre har modtaget brevene.

Kilde: Region Nordjylland