Midlertidigt besøgsrestriktioner på botilbud i kommunen

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Jammerbugt Kommune et midlertidigt besøgsforbud på alle kommunale og private botilbud. Det gælder fra den 18. december 2020 kl. 17.00.

Det sker på grund af et stigende smittetal i kommunen, og derfor er besøgsrestriktionerne indført her i lighed med landets øvrige kommuner. Det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.


Derfor er det kun i et begrænset omfang muligt at besøge beboerne på de private og kommunale botilbud.

Det vil fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner i beboerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen).

Reglerne om besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Jammerbugt Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.