Midlertidige besøgsrestriktioner i Jammerbugt på plejecentre, bosteder mv.

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

De midlertidige besøgsrestriktioner medfører, at besøg på ovenstående lokaliteter så vidt muligt skal foregå på udendørs arealer.

Kommunalbestyrelsen har efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 11. juni 2020 fortsat udstedt midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre. Foruden kommunale og private plejecentre omfatter restriktionerne også kommunale og private aflastningspladser, plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus/COVID-19.


De midlertidige besøgsrestriktioner medfører, at besøg på ovenstående lokaliteter så vidt muligt skal foregå på udendørs arealer. Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, medmindre der er tale om en kritisk situation, eller at besøget ikke kan foregå udendørs. Beboere som af helbedsmæssige årsager, eller på grund af at der ikke er de fysiske rammer til at modtage besøg udendørs, kan have besøg indendørs af 1-2 faste kontaktpersoner.

På alle otte plejecentre i Jammerbugt Kommune tilbydes udendørs besøgsfaciliteter.

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. I disse tilfælde vil relevante pårørende blive kontaktet af det enkelte plejecenter.

For at sikre at besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde, gælder følgende fortsat for plejecentrene:

  • Alle besøg aftales på forhånd med det pågældende plejecenter (se kontaktinfo i tabellen nedenfor)
  • Det er ikke tilladt at besøge plejecenteret, hvis man har symptomer på sygdom
  • Det er vigtigt, at man som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens gældende regler om forebyggelse af smitte. Disse kan findes her: https://www.sst.dk/da/corona

Besøg tilrettelægges som udgangspunkt i dagtimerne mellem kl. 10-14 på hverdage eller efter aftale i særlige tilfælde.

Påbuddet er indtil videre gældende indtil 20. september 2020.

Kontaktinformationer til besøgsaftale

Det er muligt af aftale besøg via telefonnummer i tidsrummet 10-14 på hverdage.

PlejecenterCenterlederTelefon            
Plejecenter Solbakken  Lone Madsen4191 1404 
Pandrup
Plejecenter
Ditte Lorentzen4191 1844 
Kaas
Plejecenter
Camilla Vinther4191 3749 
Saltum
Plejecenter
Personaletelefon4191 3750 
Solgården
Plejecenter
UdsigtenSolglimtKildevældDemensafsnit
(Oasen, Karnappen og Lunden)
4145 34306195 20076195 20086195 2009  
Aabybro
Plejehjem
Gitte OleniusRikke Rodkjær2480 27352480 2735 
Birkelse
Plejecenter
Karin Nielsen9824 3100  tast 1 
Brovst
Friplejehjem
Trine Jespersgaard Christensen   7262 5700