Masterplan for Gjøl og Biersted på budgettet i Jammerbugt Kommune 

Gjøl
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Masterplan for Gjøl og Biersted på budgettet i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: Masterplan Gjøl og Biersted 

På Gjøl har en lokal arbejdsgruppe i 2023 igangsæt en proces med fokus på bosætning, byudvikling og byplanlægning. 

Arbejdsgruppen har afholdt borgermøder, hvor emner er drøftet med lokalbefolkningen for at sikre ideer, involvering, ejerskab og opbakning til en fremtidig udviklingsplan for Gjøl. 

Arbejdsgruppen er i gang nu med at omsætte det indledende arbejde til en konkret Masterplan for Gjøl. Det er aftalt, at planafdelingen i 2024 understøtter det kommende arbejde med at udmønte det indledende arbejde fra arbejdsgruppen til en Masterplan.

Når Masterplanen for Gjøl er gennemført, igangsættes Masterplan for Biersted efter samme køreplan. 

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn