Ledelsen på Telco Electronics i Brovst vil styrke tilliden: – Vi har ikke lyttet nok

Hos Telco Electronics skal et trivselsprojekt få de ansatte til at sige tingene højt, og ledelsen til at lytte mere. Foto: Telco Electronics

Ledelsen på Telco Electronics i Brovst vil styrke tilliden: – Vi har ikke lyttet nok

Hos Telco Electronics i Brovst er trivsel i fokus i hele 2023. Målet er at styrke tillid og kommunikation i virksomheden.

-- annonce ---

Hvad skal vi nå i ugens løb? Mangler vi hænder? Kører maskinerne, som de skal?  De spørgsmål bliver som noget nyt vendt hver mandag morgen på et 10-minutters møde i produktionen på Telco Electronics.

Idéen om morgenmøderne udspringer af et projekt om trivsel, som er støttet af Velliv Foreningen. Og i Telco Electronics er det nyt at tale om trivsel, fortæller direktør Mikael Larsen:

”Vi har ikke haft tradition for at tale om trivsel. Men vi har nogle udfordringer, som vi skal have løst. Det handler især om at samarbejde på tværs af afdelinger, og så handler det om at få styrket tilliden imellem ledere og medarbejdere.”

Lederne vil lytte

For første gang har Telco Electronics gennemført en trivselsmåling i foråret. Målingen blev fulgt op med en workshop om trivsel i hver afdeling, med hjælp fra konsulentfirmaet Progreso.

De vigtigste input er derefter samlet i en plan for at arbejde med trivsel i efteråret. Ét af indsatsområderne er kommunikation, og her er en vigtig læring ifølge Mikael Larsen, at lederne skal være bedre til at lytte til medarbejderne:

”Vi har aftalt, at medarbejderne skal sige højt, når de mangler noget eller har idéer til at gøre tingene anderledes. Til gengæld er vi ledere så forpligtet til enten at tage action eller at kommunikere, hvis det ikke kan lade sig gøre. Medarbejderne har tidligere følt, at de ikke blev lyttet til. Sådan skal det ikke være længere.”

Taler sammen på tværs

Trivselsmålingen har vist, at samarbejdet og kollegaskabet er enormt stærkt internt i afdelingerne. Til gengæld kender man ikke hinanden særligt godt på tværs af afdelinger, og det kan give knas i samarbejdet.

Derfor er ét af indsatsområderne i efteråret også at sikre en bedre produktionsplanlægning på tværs af afdelinger. Her spiller mandagsmøderne en rolle i at involvere medarbejderne i de mål, der skal nås, og i at løse de udfordringer, der må være. Senere på dagen mødes alle afdelingsledere og sikrer, at planlægningen også er koordineret på tværs.

For direktør Mikael Larsen har den nye struktur allerede gjort en forskel:

”De nye mandagsmøder har allerede afhjulpet nogle problemer i produktionen. Vi har et bedre overblik, og faktisk vælter det ind med idéer og forslag fra medarbejderne. De tør sige tingene højt og føler, at vi i ledelsen gør noget ved det.”

Telco Electronics

Telco Electronics er en multinational produktionsvirksomhed, der producerer fotoelektriske systemer. Hovedkvarteret ligger i Brovst, og der er 75 ansatte i den danske afdeling.

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladser og i lokalområder. Alle virksomheder, foreninger og organisationer kan søge midlerne. Læs mere om muligheder for støtte på www.vellivforeningen.dk

Velliv Foreningen støtter projektet om trivsel og samarbejde i Telco Electronics med 250.000 kr.

LÆS OGSÅ: John Bjerg, Lokallisten og Konservative: Vi er stadig i arbejdstøjet