Læserbrev: Jammerbugt Kommune accepterer afpresning

Leif Nielsen
Print Friendly, PDF & Email

Af Leif Nielsen Svinkløvvej 120, Kollerup, Fjerritslev

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune behandlede 11. juni en ansøgning fra ”Museum for Papirkunst” i Hune om økonomisk støtte.


Udvalget sendte ansøgningen videre til behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021.

Museet søgte om 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og fra 2022 og fremover 300.000 kr. i årlig driftsstøtte. Herudover skal kommunen købe et kunstværk af museets grundlægger Bit Vejle – prisen er ikke oplyst.

Jammerbugt Kommune har dog allerede støttet museet i 2018 med 300.000 kr. ved at købe 3.500 entre-billetter, der blev brugt som julegave til de kommunalt ansatte.

Nu kommer vi til afpresningen! Museet fremfører i ansøgningen, at der er givet tilsagn fra to fonde om donationer på i alt 722.000 kr. FORUDSAT, at Jammerbugt Kommune bidrager med ÅRLIG driftsstøtte!

Det anføres også i ansøgningen, at museet er truet af lukning med udgangen af september måned, hvis ansøgningen ikke imødekommes – mere afpresning.

Nu er budgettet 2021 for Jammerbugt Kommune på plads og ansøgningen fra ”Museum for Papirkunst” er imødekommet!

Denne helt ekstraordinære kommunale indsats for at redde museet skal måske – og jeg understreger måske – findes i sammensætningen af bestyrelsen for ”Museum for Papirkunst”, hvor bl.a. Jammerbugt Kommunes førstemand borgmester Mogens Christen Gade har en plads – og jeg gentager måske er der en sammenhæng!

De lokale politikere forklarer ofte, at kommunens driftsbudget skal overholdes, ellers får man en bod fra regeringen – ja, det er så sandelig også fortjent med dette misbrug af skattekroner. Man kan jo også løse problemet – som man plejer – ved at tage hånd om 4-5 kommunalt ansatte rengøringsassistenter og bede dem om at finde et andet arbejde…

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn