LÆSERBREV: Gigtcenter og skadeklinikker er ude af regional spareplan

Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

REGION: Regionsrådsformand Ulla Astman (S) har lige inden starten på årets budgetforhandlinger måttet opgive et forslag om at lukke både Skagen Gigt-og Ryg Center og skadeklinikkerne i Hobro og Farsø…

Af Dansk Folkepartis medlemmer af regionsrådet: Ib Madsen, Brovst. Anne Mette Mortensen, Aalborg. Jørgen Hammer Sørensen, Hobro. Og Erik Høgh-Sørensen, Tolne.

I Dansk Folkeparti er vi naturligvis glade for imødekommelsen af vores og andre partiers holdning.

Men vi undrer os over, hvordan der kunne fremlægges så vidtgående spareforslag i Nordjylland, når Socialdemokratiet betegner udgangspunktet for sygehusforhandlingerne som ” den bedste økonomiaftale i 10 år”.

Allerede nu har regionsadministrationen også opgivet en delvis lukning af Center for Pårørende, der ligger i Aalborg. Det er vi også glade for i DF.

I en tid med stigende pres på psykiatrien skal vi naturligvis fortsat prøve at hjælpe pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

Også forslaget om at lukke Musikterapi-klinikken er fornuftigvis slettet. Klinikken er et glimrende samarbejde mellem Aalborg Universitet og den regionale psykiatri.

Tilbage står, at regionens sparekatalog, som er et forhandlingsudkast, stadig indeholder sundheds-nedskæringer for mellem 60 og 98 millioner kroner i 2020. DF har f. eks. allerede stillet spørgsmålstegn ved planen om at lukke akutbiler i Skagen og Hals.

Dansk Folkeparti går konstruktivt til budgetforhandlingerne.

I det samlede regionsråd er vi DF’ere blandt de bedste til at holde nedskæringsplaner op mod borgernes og de ansattes behov på en fair måde.