Meget mere fokus på barnets 1000 første dage i Jammerbugt

Arkivbillede

Børne- og Familieudvalget holder møde den 23. september, hvor et af punkterne er Projekt Barnets 1000 første dage.

Sagsfremstilling
Børne- og Familieforvaltningen har i august 2019 fået tilsagn på satspuljeprojektet ”Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”. Projektet strækker sig over en periode på 2 år med igangsættelse i august 2019. Der er afsat 1.500.000 kr. til projektet.

-- annonce ---

Projektet skal øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud. De overordnede mål med satspuljen er:

·         At prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare og udsatte familier

·         At udvide den indsats, sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier

·         At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, både i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af det pædagogiske personale og i forhold til specifikke børn og deres familier.

På baggrund af satspuljens overordnede mål vil der i projektperioden ske en serviceudvidelse af sundhedsplejeindsatsen og den tværprofessionelle indsats for sårbare og udsatte familier i barnets første 1000 dage. De konkrete indsatser der iværksættes, er som følger:

·         Hjemmebesøg ved barnets 1½ år og 3 år

·         Tværfagligt hjemmebesøg og/eller specifik ekstra tværfagligt møde med forældre i daginstitutionerne

·         Tværfaglige COS-P (Circle of Security Parents)) gruppe/individuelle forløb

·         Sundhedsplejens deltager på kompetenceforum

·         Oplæg i daginstitutioner v/sundhedsplejen

·         Overlevering fra sundhedsplejen til dagpleje og daginstitution

Sundhedsplejen vil være tovholder for indsatserne og skal understøtte at familierne oplever en mere sammenhængende indsats i barnets første 1000 dage.

Familie- og Forebyggelseschefen orienterer om projektet på mødet.