Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget mødes til dialogmøde

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget mødes til dialogmøde

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget holder på udvalgsmødet den 16. maj 2024 Dialogmøde/fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget.

Sagsbeskrivelse
Folkeoplysningsudvalget har på udvalgets møde i februar møde drøftet hvilke emner, som Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Udvalget har følgende emner, som ønskes drøftet:

Budget 2025

Der ønskes en generel drøftelse af arbejdet i forbindelse med B2025, herunder specielt forhold, der vedrører det samlede fritidsområde.

Folkeoplysningspolitik

Der ønskes en drøftelse af en proces for en eventuel kommende ny – eller revideret Folkeoplysningspolitik. Den gældende Folkeoplysningspolitik i Jammerbugt Kommune er fra 2012, hvor det blev lovpligtigt for alle kommuner at have en politik for den folkeoplysende virksomhed. Den nuværende Folkeoplysningspolitik er vedhæftet som bilag.

Folkeoplysningsudvalget er inviteret til dialogmøde kl. 17.00-17.45.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender emnerne til drøftelse mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Bilag: Fritid for alle – folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune, godkendt af KMB 31 maj 2012.PDF

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn